3.4. Типові задачі


Задача 1. На основі наведених у таблиці даних визначте, чи є прийнятними такі умови фінансування проекту:

Власні кошти фірми вкладаються у вигляді матеріальних активів — 2550 тис. дол., нематеріальних активів— 500 тис. дол., грошових коштів за рахунок нагромадженого прибутку —50 тис. дол.

Усього капітальних витрат — 10 100 тис. дол.

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ ЗА ПРОЕКТОМ (тис. дол.)
Стаття    Рік 1
Рік 2
Рік 3

0. Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботи
50
300

1. Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки
100

2. Будівництво, будівлі та споруди
750
460
140

3. Машини та обладнання
1900
5000

3.1. З них: автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти
1000

4. Захист навколишнього середовища

5. Технологія
500

6. Накладні витрати
170
310
420

РАЗОМ капітальні витрати
3470
6070
560

у тому числі грошові капітальні витрати
Стаття
Рік 1
Рік 2
Рік 3

0. Передінвестиційні дослідження та підготовчі
роботи
50
300

1. Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки

2. Будівництво, будівлі та споруди
750
460
140

3. Машини та обладнання

5000

3.1. З них: автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти
1000

4. Захист навколишнього середовища

5. Технологія

6. Накладні витрати
170
310
420

РАЗОМ капітальні витрати
370
6070
560

Примітка. У другому році іноземний інвестор вкладе на купівлю обладнання 5000 тис. дол. США.

Кредит українського банку — 2000 тис. дол. на 5 років під 12 % річних з виплатою процентів щорічно з другого року проекту і поверненням кредиту на шостому році (у рік повернення кредиту додатково виплачується 7 %).

Дивіденди на вкладені власні кошти передбачено у розмірі 15 % щорічно на весь вкладений капітал з виплатою з третього року.

Іноземному інвесторові, який вкладає 5000 тис. дол., пропонується повернення вкладених коштів з четвертого року.

Задача 2. Фірма розглядає інвестиційний проект, який потребує початкових інвестицій у 110 тис. дол.

Припустимо, що на основі аналізу ринку, проектного ризику і можливих джерел фінансування одержано таку інформацію:

1)   середньоринкова дохідність (Кm) = 15 % становить;

2)   рівень систематичного ризику проекту (bp) = 1,9 %;

3)   капітал може бути залучений за рахунок кредитів банку і коштів, які інвестори готові вкласти в прості акції;

4)   банк згоден надати кредит у 66 тис. дол. з річною процентною ставкою (Кd) = 12 % (припускаємо, що тут ураховано поправку на податки);

5)   Кs = Кrf + (Кm – Кrf) ∙ bp, де Кrf — дисконтна ставка без урахування ризику.

Розрахуйте WАСС (середньозважену вартість капіталу), дисконтну ставку з урахуванням ризику К, NРV проекту і зробіть висновок щодо можливості прийняття або відхилення проекту чи необхідності передбачення умов залучення та структури капіталу.

Задача 3. Підприємству для здійснення інвестиційного проекту потрібно 10 млн дол. За наведеною у таблиці структурою капіталу за різними варіантами проекту визначте, який із варіантів слід вибрати.
СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ЗА РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ПРОЕКТУ
Показник
Одиниця
виміру
Варіант

1
2
3
4
5

Загальна сума інвестиційних ресурсів:
у тому числі:
тис.
дол.
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

―   власний капітал
10 000

5000
7000
3000

―   позичковий капітал
(довгостроковий кредит)

10 000
5000
3000
7000

Рентабельність власного капіталу
%
25
25
25
25
25

Процентна ставка
за кредит
%
20
20
20
20
20

Розрахуйте коефіцієнт заборгованості та ефект фінансового лівериджу. Чи вплине на вибір оптимальної структури капіталу зниження процентної ставки за кредит до 15 %?

Задача 4.

Завдання 4.1. За наведеними нижче даними обґрунтуйте доцільність реалізації проекту.

Вихідні дані для розрахунку обсягів продажу:
Показник
Рік 1
Рік 2
Рік 3
Рік 4
Рік 5

Обсяг виробництва, од.
4500
4500
4500
4500
4500

Фізичний обсяг реалізації, од.
4000
4500
4500
4500
4500

Ціна одиниці продукції — 1000 дол.

Товар обкладається ПДВ та акцизним збором (10 %).

Оплата відвантаженої продукції за фактом.

Розрахуйте виручку від реалізації та чистий обсяг продажу.

Завдання 4.2. Розрахуйте загальний обсяг капітальних витрат.

Вихідні дані для розрахунку капітальних витрат:

Будівельно-монтажні роботи — 1300 тис. дол.

Обладнання — 700 тис. дол.

Накладні витрати — 150 тис. дол.

Усі витрати буде здійснено в першому році проекту.

Завдання 4.3. Розрахуйте загальний обсяг прямих поточних витрат для кожного року проекту.

Вихідні дані для розрахунку прямих поточних витрат:

Прямі матеріальні витрати — 125 дол. на одиницю продукції.

Заробітна плата — 62,5 дол. на одиницю продукції.

Додаткові виплати в рахунок оплати праці плануються в розмірі 9 % від заробітної плати.

Завдання 4.4. Розрахуйте загальний обсяг амортизації для кожного року проекту.

Вихідні дані для розрахунку амортизації:

Обладнання вноситься до третьої групи.

Завдання 4.5. Розрахуйте загальний обсяг операційних витрат для кожного року проекту.

Вихідні дані для розрахунку операційних витрат:

Рентні платежі — 50 тис. дол.

Збори до Державного інноваційного фонду — 1 % від чистого обсягу продажу.

Виплата процентів за короткостроковий кредит — 50 тис. дол.

Виплата процентів за довгостроковий кредит банку — 15 % від загальної суми кредиту (1,5 млн дол.) зі сплатою у другому році.

Маркетингові витрати — 500 тис. дол.

Витрати на обслуговування виробничого процесу — 400 тис. дол.

Оплата послуг зв’язку та банків — 80 тис. дол.

Оплата аудиторських послуг — 50 тис. дол.

Оплата комунальних послуг — 60 тис. дол.

Оплата ремонтно-сервісних послуг — 55 тис. дол.

Офісно-господарські витрати — 100 тис. дол.

Представницькі витрати — 2 % виручки від реалізації.

Витрати на відрядження — 50 тис. дол.

Позавиробничі витрати — 140 тис. дол.

Завдання 4.6. Узагальніть розрахунки поточних витрат на виробництво та збут продукції в таблиці.

Завдання 4.7. Розрахуйте точку беззбитковості за проектом у фазі неповного та повного (проектного) обсягу продажу.

Завдання 4.8. Розрахуйте план прибутку і баланс грошових потоків, використовуючи наявні дані, а також такі показники:

Податок на прибуток — 30 %, земельний податок — 20 тис. дол.

Доходи від участі в діяльності інших підприємств (нараховані у вигляді процентів на акції) — 250 тис. дол. щорічно.

Доходи від реалізації матеріальних цінностей та майна, залишкова вартість яких: у першому році проекту — 200 тис. дол.,
у другому році проекту — 300 тис. дол.

Продаж цінних паперів залученим інвесторам — 1 млн дол. у першому році проекту. Дивіденди залученим інвесторам (10 %) виплачуватимуться з року, наступного за відкритою передплатою на акції.

На першому році проекту планується: погасити дебіторську заборгованість на суму 1660 тис. дол.; одержати довгостроковий кредит банку (повернення з другого року проекту рівними частками протягом трьох років) — 1,5 млн дол. трьома траншами: перший рік — 0,5 млн дол., другий — 0,5 млн дол., третій — 0,5 млн дол.

Процент за довгостроковим кредитом банку — 15 % зі сплатою у другому році.

Виплати за раніше взятим довгостроковим кредитом банку — 1 млн дол. у першому році.

Грошові кошти на початок першого року — 1689 тис. дол.

Тимчасово вільні грошові кошти 0,5 млн дол. у другому році розміщено на депозит під 20 % з виплатою з третього року проекту.

Фінансовий резерв — 10 % від грошових витрат.

Завдання 4.9. Розрахуйте мінімально необхідну суму грошових коштів в обороті для другого і третього року проекту, якщо цикл обороту коштів становить 60 днів.

Завдання 4.10. Розрахуйте загальну суму податків, зборів і відрахувань, які необхідно буде сплатити у зв’язку з реалізацією проекту.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)