2.4. Типові задачі


Задача 1. Розрахуйте величину поточних активів підприємства за такими даними (грош. од.):

Основні засоби за залишковою вартістю 200
Статутний фонд 150
Нематеріальні активи за залишковою вартістю 50
Короткострокові кредити банків 40
Виробничі запаси 30
Товари відвантажені, строк оплати яких не настав 20
Спеціальні фонди 30
Довгострокові кредити банків 80
Заборгованість з оплати праці 20
Розрахунковий рахунок 20

Задача 2. Розрахуйте чистий прибуток підприємства за такими даними (грош. од.):

Витрати на виробництво реалізованої продукції 200
Доходи від здачі майна в оренду 50
Виручка від реалізації продукції 400
Чистий обсяг продажів 20
Платежі в бюджет 70
Податок на додану вартість 80

Задача 3. Річні поточні витрати фірми становлять 3,6 млн дол., а цикл обігу коштів — 90 днів. Якою є мінімально необхідна сума грошей в обігу?

Задача 4. Прогнозоване значення дивідендів на 1999 р. — 5 коп. на просту акцію номінальною вартістю 1 грн. Середня прогнозована ринкова вартість акції на 1999 р. — 1,5 грн. Прогнозований темп приросту дивідендів — 0,2 %. Розрахуйте ціну акціонерного капіталу .

Задача 5. Фірмі необхідно оцінити вартість капіталу проекту. Джерелами фінансування є кредит банку під 20 % річних, залучення інвесторів під випуск простих акцій з дивідендами 10 % та реінвестиції з планованою дохідністю 5 %. Вартість проекту — 1 млн 200 тис. грн. Реінвестиції становлять 300 тис. грн., емісія планується у розмірі 600 тис. грн.

Задача 6. Розрахуйте фінансовий ліверидж фірми за такими даними (грош. од.):

Статутний фонд 1400
Спеціальні фонди 600
Довгострокові кредити банків 500
Кредиторська заборгованість 1500

Структура пасивів під час реалізації проекту зміниться за рахунок довгострокового кредиту на 1000 грош. од. під 15 % річних.

Задача 7. Розрахуйте величину коштів фірми на кінець року за такими даними (грош. од.):

Виручка від реалізації 6000
Прямі витрати 1500
Непрямі витрати 1500
Витрати на утримання об’єктів соцкультпобуту 100
Амортизація 500
Доходи від продажу цінних паперів 1000
Прибуток від продажу цінних паперів 500
Придбано цінних паперів на суму 1000
Одержано кредит банку 2000
Сплачено проценти за кредит банку 500
Інвестиційні витрати 2000
Податок на додану вартість 1200
Відрахування в інноваційний фонд 100
Податок на майно 400
Кошти на початок року 2000


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)