Головна Головна -> Підручники -> Підручник Товарна інноваційна політика (Кардаш В.Я.) скачати онлайн-> Термінологічний словник ключових понять теми

Термінологічний словник ключових понять теми


Термінологічний словник ключових понять теми  Внутрішня функція — внутрішня функція об’єкта, що визначається і реалізується його складовими елементами.  Головна функція — зовнішня функція, що визначає призначення, сутність та сенс існування об’єкта в цілому.  Дійсна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єктові і здійснюється за нормативних умов його функціонування.  Допоміжна функція — внутрішня функція, яка сприяє реалізації основної функції.  Другорядна функція — зовнішня функція, яка не впливає на роботоздатність об’єкта й відображає побічні цілі його створення, але забезпечує і збільшує попит на нього.  Зовнішня функція — загальна об’єктивна функція, що виконується об’єктом в цілому і відображає функціональні відношення між ним і оточенням.  Корисна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка свідчить про функціонально необхідні споживчі властивості об’єкта для визначення його роботоздатності.  Некорисна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка є зайвою і збільшує вартість об’єкта, але є нейтральною стосовно інших функцій та споживчих властивостей виробу.  Основна функція — внутрішня функція, яка забезпечує роботоздатність об’єкта, створює необхідні умови для здійснення головної функції.  Потенційна функція — зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єктові, але не здійснюється до появи нових умов його функціонування.  Функціонально-вартісний аналіз — комплексний аналітико-методичний апарат для досягнення оптимального співвідношення між значенням функції для споживача та витратами на її здійснення.  Шкідлива функція — зовнішня або внутрішня функція, яка непотрібна і збільшує вартість об’єкта, негативно впливаючи на інші функції і споживчі властивості. Контрольні питання  1. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень.  2. Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.  3. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу.  4. Класифікація функцій виробу — об’єкта функціонально-вартісного аналізу (ФВА).  5. Зміст робіт на основних етапах функціонально-вартісного аналізу.  6. Коригувальна форма функціонально-вартісного аналізу та її використання в маркетинговій діяльності.  7. Інверсна форма функціонально-вартісного аналізу.  8. Творча форма функціонально-вартісного аналізу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Товарна інноваційна політика (Кардаш В.Я.)