1.4. Типові задачі


Задача 1. Торговельна фірма має намір придбати товар за 400 тис. грн., транспортувати його до місця реалізації (вартість транспортування — 32 тис. грн.) і протягом двох місяців реалізувати за 580 тис. грн. Розрахуйте чистий дохід, ефективність і дохідність інвестиційного проекту.

Задача 2. Підприємство має намір придбати технологічну лінію з виробництва валів. За якого мінімального обороту це прид­бання окупиться, якщо змінні витрати у перерахунку на один вал становлять 80 грн., постійні витрати (оренда, комунальні платежі, заробітна плата та ін.) — 5 млн грн. на місяць. Вартість одного валу 120 грн.

Задача 3. Річний обсяг закупівлі товару комерційною фірмою становить 100 тис. грн., річний обсяг продажу — 135 тис. грн. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу — 28 тис. грн. За якого мінімального річного обсягу продажу фірма не матиме збитків (мінімальний річний оборот)?

Задача 4. Зробіть порівняльний аналіз графіків зміни нарощування капіталу у разі реалізації схем простих і складних процентів.

Задача 5. Підприємство має на рахунку у банку 1,2 млн грн. Банк нараховує 12,5 % річних. Існує пропозиція ввійти всім капіталом до спільного підприємства, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через 5 років. Чи варто приймати таку пропозицію?

Задача 6. У вашому розпорядженні є 10 млн грн. Ви хотіли б потроїти цю суму через 7 років. Яким є мінімально прийнятне значення процентної ставки?

Задача 7. Фірмі необхідно нагромадити 2 млн грн. для прид­бання через 10 років будівлі під офіс. Найбезпечнішим способом нагромадження є придбання серій безризикових державних цінних паперів, що генерують річний дохід за ставкою 8 % річних з нарахуванням процентів кожні півроку. Яким має бути початковий внесок фірми?

Задача 8. Розрахуйте теперішню вартість 1000 грн., які будуть отримані через 12 років, зважаючи на те, що ставка дисконтування (вартість капіталу, процентна ставка, дисконтна ставка, ставка капіталізації) становить 12 %.

Задача 9. Розрахуйте теперішню вартість 623 грн., що будуть отримані через 8 років, плюс 1092 грн., які будуть отримані через 8 років після цього, за умови, що процентна ставка становить 7 %.

Задача 10. Розрахуйте теперішню вартість 10-ти річного ануїтету вартістю 100 грн., за ставкою 20 % річних.

Задача 11. Розрахуйте теперішню вартість 250 грн., отримуваних щорічно протягом 21 року, плюс 1200 грн., які отримуватимуться довічно після 21 року, за умови, що річна процентна ставка становитиме 11 %.

Задача 12. Фірма має намір придбати обладнання вартістю 20 тис. грн. Розраховано, що річна економія від установлення цього обладнання становитиме 5 тис. грн., тривалість експлуатації 5 років, а залишкова вартість — 1000 грн. Зважаючи на те, що показник норми дохідності має становити 10 %, які дії ви порекомендуєте?

Задача 13. Розрахуйте теперішню вартість проектів А і Б, маючи на увазі, що ставка дисконтування становить 0 %, 10 % та 20 %.

Показник Проект А Проект Б
Початкові витрати (грн.) 1200 1200
Надходження коштів (грн.)
1-й рік 1000 100
2-й рік 500 600
3-й рік 100 1100

Який з проектів є кращим за кожної ставки дисконтування? Чому вони не дають однакових результатів?

Задача 14. Керівництво компанії «Автосервіс» має намір прий­няти рішення щодо придбання автоматичної мийки для машин. Витрати на придбання, встановлення та пусконалагоджувальні роботи становлять близько 140 тис. грн. Очікувана тривалість експлуатації автомийки — 7 років. Очікуваний річний балансовий прибуток такий:

Рік 1 2 3 4 5 6 7
Операційний грошовий потік 30 000 50 000 60 000 60 000 30 000 20 000 20 000
Амортизація 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Балансовий прибуток 10 000 30 000 40 000 40 000 10 000

На кінець сьомого року експлуатації залишкова вартість мийки становитиме декілька гривень. Компанія класифікує свої проекти таким чином:

Очікувана норма дохідності, %
Низький ризик 20
Середній ризик 30
Високий ризик 40

Проект установлення автоматичної мийки вважається таким, що має середній рівень ризику. Чи варто реалізовувати цей проект?

Задача 15. Керівництво фірми повинно прийняти рішення щодо придбання нового обладнання. Початкові витрати на закупівлю, монтаж і пусконалагоджувальні роботи становитимуть 140 тис. грн. Тривалість експлуатації обладнання — 5 років. Очікуваний балансовий прибуток такий:

Рік 1 2 3 4
Операційний грошовий потік 90 000 90 000 100 000 50 000
Амортизація 50 000 30 000 40 000 20 000
Балансовий прибуток 40 000 60 000 60 000 30 000

По закінченні п’ятого року експлуатації залишкова вартість обладнання становитиме лише декілька гривень. Компанія класифікує свої проекти таким чином:

Очікувана норма дохідності, %
Низький ризик 16
Середній ризик 24
Високий ризик 50

1)   Наведіть найпоширеніші методи оцінювання інвестиційних пропозицій.

2)   Яких помилок (на прикладі цієї задачі) можуть припуститися аналітики-початківці?

3)   Чи варто фірмі купляти нове обладнання, якщо рівень ризику проекту є середнім?

Задача 16. Проект, що потребує інвестицій у розмірі 160 тис. грн., передбачає отримання річного доходу в розмірі 30 тис. грн. протягом 15 років. Оцініть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування 15 %.

Задача 17. Аналізуються проекти (грн.)

ІС С1 С2
А – 4000 2500 3000
Б – 2000 1200 1500

Ранжуйте проекти за критеріями IRR, PP, NPV, якщо r = 10 %.

Задача 18. Проаналізуйте два альтернативних проекти, якщо ціна капіталу 10 % (стандартна схема грошових потоків):

А – 100 120
Б – 100 174

Задача 19. Розрахуйте IRR проекту (стандартна схема грошових потоків):

А – 200 20 40 60 60 80

Довірчий інтервал [5 %;15 %]Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)