Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг (Примак Т.О.) скачати онлайн-> ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ


1. Проаналізуйте еволюцію маркетингу як науки та практичної діяльності. Охарактеризуйте основні етапи його розвитку.

2. Які основні принципи маркетингу?

3. Наведіть кілька повних визначень маркетингу й обґрунтуйте їх.

4. Проаналізуйте функції маркетингу і напрями використання маркетингової діяльності на підприємстві, враховуючи основні маркетингові принципи.

5. Назвіть головні категорії маркетингу.

6. За якими принципами класифікують маркетинг?

7. Визначте завдання маркетингу залежно від видів попиту.

8. Назвіть основні концепції організації виробництва, їх спільні та відмінні риси. Заповніть табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Порівняльна характеристика концепцій організації виробництва

Концепція організації виробництва Риса
спільна відмінна
1

2

9. Визначте поетапно види попиту на гриби та розробіть завдання маркетингу для кожного з етапів розвитку господарства “Троянда” за даними, наведеними в табл. 1.4.

10. За даними табл. 1.5 щоквартально для двох видів товарів фірми “Чінбар” визначте вид маркетингу залежно від завдання попиту та розробіть завдання маркетингу для кожного товару. Підказка до розв’язання завдань 9 і 10. Підхід до розв’язання обох

завдань творчий. Спочатку необхідно визначити вид попиту на товар. За класифікацією маркетингу залежно від виду попиту визначають вид маркетингу. Після цього необхідно скласти перелік завдань маркетингу згідно з наведеними нижче даними.

До завдання 9. 1996-1997 рр. — попит на товар відсутній, маркетинг має його стимулювати, але завдання маркетингу різнитимуться

Таблиця 1.4

Роки Ситуація
1996 Виникла ідея вирощування грибів — печериць. Обсяг надходжень печериць на ринки Києва і Київської обл. мізерний. Поступово гриби почали завозити з Польщі
1997 Вирощено перші партії грибів у Київській обл. і завезено на ринки Києва. По-перше, пересічному українському громадянинові вони невідомі як такі, що вирощуються у штучних умовах. По-друге, за рівнем платоспроможності придбати гриби могли лише 15 % населення
1998-1999 Поступове налагодження виробництва грибів. Обсяги реалізації приблизно дорівнюють обсягам виробництва
2000 Обсяги реалізації грибів поки що дорівнюють обсягам їх виробництва, проте з’явилось безліч невеликих господарств і приватних осіб, які почали вирощувати печериці, вішенки та трюфелі
2001 Організовано вирощування та збут вішенок
2002 Обсяги виробництва почали перевищувати обсяги реалізації. На цей момент конкуренти потіснили підприємство завдяки використанню прис-коренішої та дешевшої технології

для кожного року; 1998-1999 рр. — попит відповідає можливостям фірми, маркетинг має підтримувати.

До завдання 10. Необхідно детально проаналізувати причини ситуації, що склалася. Попит на жіночі гаманці великий і щорічно підвищується, особливо в зимовий період (у цей час в Україні збільшується кількість крадіжок). Для поновлення втрачених гаманців жінки мають купувати нові.

Аналогічно слід проаналізувати попит на шкіряні дитячі рукавички. Попит на них відсутній через високу ціну, а можливо, невисоку якість і наявність дешевих простих рукавичок. Після цього необхідно розробити завдання маркетингу для кожного товару окремо.

Етапи розвитку господарства “Троянда”

Таблиця 1.5

Показник Вид товару 1999 р. 2000 р. 2001 р.
І II III IV І II III IV І II III IV
Обсяг попиту по регіону, тис. гри. Гаманці жіночі 8190 8190 8290 8290 8180 8150 8190 8185 9000 9000 8950 8950
Рукавички шкіряні дитячі 1111 1110 1120 1000 1111 1110 1120 1000 1115 1111 1120 1000
Обсяг продажу фірмою, тис. гри. Гаманці жіночі 2117 2120 2120 2120 2120 2130 2130 2130 2150 2150 2150 2150
Рукавички шкіряні дитячі 1111 1110 1120 1000 1111 1110 1120 1000 1115 1111 1120 1000
Ціна реалізації одного виробу, грн. Гаманці жіночі 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Рукавички шкіряні дитячі 40 40 39 42 40 40 39 39 39 39 39 42
Виробнича потужність підприємства, тис. грн. Гаманці жіночі 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Рукавички шкіряні дитячі 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050
Фактичний обсяг випуску продукції, тис. грн. Гаманці жіночі 2117 2120 2120 2120 2120 2130 2130 2130 2150 2150 2150 2150
Рукавички шкіряні дитячі 4080 4080 3550 3550 3550 3550 3550 3000 3000 3000 3000 3000

Показники щоквартальної господарської діяльності фірми “Чінбар”Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг (Примак Т.О.)