Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг (Примак Т.О.) скачати онлайн-> ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ


1. Як класифікується товар? До якої групи та якого виду належать такі товари:

• арматура;

• газована вода у спекотний та неспекотний дні;

• калькулятор;

• автомобіль ГАЗ-2101;

• присадибна ділянка;

• послуги перукаря;

• офісні меблі;

• верстат;

• годинник Майкла Джексона;

• мастильні матеріали до металообробного верстата;

• сир;

• печиво.

Якщо окремі товари потрапили одночасно до різних груп або видів, поясніть, чому.

2. Наведіть етапи життєвого циклу товару і завдання маркетингу на кожному з них.

3. За даними табл. 4.4 і 4.5 визначте етап життєвого циклу товару, розробіть завдання маркетингу для кожного з підприємств окремо і знайдіть спільні та відмінні риси.

4. Назвіть рівні виведення товару на ринок. Наведіть приклади.

5. Як може змінюватися крива життєвого циклу товарів?

6. Охарактеризуйте етапи процесу розроблення товару.

7. Наведіть методи тестування нового товару в ринкових умовах.

8. Визначте ширину, довжину та глибину товарної номенклатури фірми “Аквалан” (табл. 4.6).

Визначте, наскільки взаємо узгоджуються товарні лінії.

9. Обчисліть інтегральний показник конкурентоспроможності трьох видів виробів безалкогольних напоїв (табл. 4.7). За нормативними параметрами груповий показник дорівнює одиниці. Дані, отримані за допомогою експертних оцінок, оцінюються в балах від нуля до одиниці. Абсолютні значення і-го техніко-економічного параметра за бальною системою — 1-5. Значущість параметра підвищується.

Таблиця 4.4

Показник 2002 р. (за кварталами) 2003 р. (за кварталами)
I II III IV I II III IV
Обсяг попиту, тис. грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
Кошти, витрачені на розроблення товару, тис. грн. 5,0 6,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 15,0
Кошти, витрачені
на стимулювання збуту, тис. грн. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,6 5,6 5,6 5,6
Кошти, витрачені на формування мережі розподілу
товару, тис. грн.
Разом витрат, тис. грн. 10,0 11,0 13,0 14,0 15,8 17,8 19,8 20,8

Примітка. Застосовується інформаційна реклама. На транспортні послуги кошти не витрачались.

Таблиця 4.5

Відомості про ЗАТ “Оболонь”

Показник 2002 р. (за кварталами) 2003 р. (за кварталами)
I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обсяг попиту,
тис. грн. 5480 5480 5480 5490 5491 5491 5491 5492
Обсяг реалізованої
продукції, тис. грн. 420 420 421 421 422 422 422 423
Кошти, витрачені
на розроблення
товару, тис. грн. 53 53 53 52,5 52,5 52,5 52 52

Відомості про курси рекламістів і бізнесменів

Закінчення табл. 4.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кошти, витрачені на оплату транспортних послуг, тис. грн. 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Кошти, витрачені на стимулювання збуту, тис. грн. 2 2 2 2 3 3 3 3
Вид реклами, що застосовується Інформаційна Нагадувальна
Кошти, витрачені на формування мережі розподілу товару, тис. грн. 10 10 12 13 13 14 16 17
Разом витрат, тис. грн. 66 66 68 68,5 69,7 70,7 72,2 73,2

10. За якими показниками можна визначити конкурентоспроможність за комерційними, організаційними та економічними умовами?

Таблиця 4.6

Товарна номенклатура й асортиментні ряди фірми “Аквалан”

Ширина товару-мікс
Довжина товару-мікс Лінзи оптичні Краплі для очей Оправи Діагностичне устаткування
М’які

контактні

Жорсткі

контактні

Для окулярів:

кольорові,

прозорі

З антимікробними властивостями (4 види)

З терапевтичним ефектом (3 види) Вітамінні

Рогові Металеві Мікроскопи (2 види)

Оптична лінійка

Таблиця 4.7

Вихідні дані для розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності виробів

Продукт Показник Енергетична цінність, ккал/см3 Колір Смак Собівартість одного виробу, грн. Ціна реалізації

одного виробу, грн.

Напій “Спорт” (1 л) Експертна оцінка 0,6 0,2 0,9 1,0 1,5
Абсолютне значення г’-го техніко-економічного параметра 3 2 5
Загальні характеристики 45 Прозорий Трав’янистий
Напій “Живчик”

(1 л)

Експертна оцінка 0,6 0,6 0,9 0,84 1,45
Абсолютне значення ‘ -го техніко-економічного параметра 3 2 5
Загальні характеристики 40 Жовтуватий 3 яблуком
Напій “Крем-сода”

(1 л)

Експертна оцінка 0,6 0,1 0,9 0,9 1,5
Абсолютне значення ‘ -го техніко-економічного параметра 3 4 5
Загальні характеристики 65 Жовтий Ванільний

Загрузка...

Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг (Примак Т.О.)