Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> Українці у Речі Посполитій

Українці у Речі Посполитій


З точки зору території та населення українські землі складали основну частину
польсько-литовської держави, яка дістала назву «Республіка» (польською мовою —
Річ Посполита) й була найбільшою в Європі державою. Із загальної чисельності її
населення (7,5 млн чоловік) українці становили майже 2 млн, тобто 28 % (не слід
забувати, що всі статистичні дані цього періоду дуже приблизні). Поляки заселяли
тільки 180 тис. кв. км території держави (із загальної площі 815 тис
.), але складали
близько половини її населення. До етнічних груп країни належали передусім литов-
ці, білоруси, євреї, німці та вірмени.

Після 1569 р., коли зникли залишки адміністративної системи давніх руських
князівств, українські землі Речі Посполитої було поділено на шість воєводств. Циф-
ри, що подаються у табл. І, спираються на неповні дані, зібрані польським істориком
Александром Яблоновським.

Чужинці, мандруючи Україною, часто звертали увагу на невелику густоту її
населення. Якщо на польських землях вона в середньому досягала 22 чоловік на
кв. км, то на українських (за винятком найближчого до Польщі
Підляшшя)
близько 7 чоловік на кв. км. Найбільше українське воєводство — Київське — фак-
тично знелюдніло. Іншим було становище на початку литовського панування. З по-
чатку XV ст., коли експансія великого князя
Вітаутаса досягла Чорного моря, в сте-
пу будували довгі лінії укріплень для захисту поселень, що сягали на південь на-
багато глибше, ніж за часів Київської Русі. Але в міру того як зміцнювалося Крим-
ське ханство та частішали наскоки татар, осіле населення відходило на північ, аж
доки наприкінці XV ст. в південній третині України зникли осілі поселення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)