Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.) скачати онлайн-> Мета і завдання дисципліни – Інвестиційний аналіз

Мета і завдання дисципліни – Інвестиційний аналіз


Навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки перед­бачене вивчення нормативної дисципліни «Інвестиційний аналіз».

Мета навчальної дисципліни — надання студентам можливостей для глибокого вивчення теоретично-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Головними завданнями курсу є:

  • з’ясування змісту та основних методів аналізу інвестиційних проектів;
  • набуття практичних навичок з бюджетування капіталу;
  • ранжування інвестиційних проектів;
  • вивчення особливостей аналізу ризикових інвестиційних проектів;
  • набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб підприємства у капіталі;
  • вивчення порядку організації і проведення інвестиційного процесу на підприємстві;
  • оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності.
  • розвиток здібностей до дослідницької діяльності, самостійності та відповідальності.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів «Фінанси», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Облік і аудит», «Інвестування» і тісно пов’язані з такими навчальними дисциплінами, як «Портфельне інвестування», «Банківське інвестиційне кредитування», «Проектне фінансування».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)