Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ

ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ


Протягом майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст. українці пере-
бували під владою двох імперій: 80 % із них підлягали російським імператорам,
решта населяли імперію Габсбургів   Так на світанку новітньої доби українці
опинилися у складі політичної системи, що радикально відрізнялася від устрою, до
якого вони звикли. Як усі імперії, Російська імперія Романових та Австрійська
Габсбургів являли собою величезні територіальні конгломерати, численне населення
яких складалося із етнічно й культурно різноманітних народів. Надмірно централі-
зована політична влада символізувалася в особі імператора, який не відчував потре-
би брати до уваги погляди й бажання своїх підданих. Імператори та їхні урядовці
вимагали від останніх абсолютної покори й вірності, вважаючи це не лише політич-
ним, а й моральним і релігійним обов’язком. За їхню покірливість імператори обіцяли
підлеглим безпеку, стабільність і порядок. Це був устрій, який чимала частина на-
селення імперії вважала не лише розумним, а й навіть привабливим.

В управлінні численними, розкиданими на великій території підданими імпера-
тори спиралися насамперед на армію та бюрократію. Армія боронила, а при нагоді
й розширяла кордони імперії. Вона також забезпечувала внутрішній порядок.
Бюрократія збирала податки (більша частина яких ішла на утримання її самої
та армії), а також прагнула організувати суспільство у спосіб, що найкраще відпові-
дав інтересам імперії. На відміну від знаті,— як української старшини, так і поль-
ської шляхти,— що панувала в українському суспільстві XVIII ст. й діяла за принци-
пом «чим менше втручання уряду, тим краще», імперські бюрократи, які правили
у XIX ст., вважали, що чим більшим числом законів і правил вони обкладатимуть
суспільство, тим ліпше буде в ньому жити. І хоч місцева верхівка й далі зберігала
своє значення, проте важливі рішення, що визначали життя українців, все частіше
приймали імперські міністри у далеких столицях.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)