Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ


Рідко коли спостерігався такий захоплюючий, різноманітний і широкий
розквіт нових ідей, як у XIX ст. До того часу вже давно завершився розпоча-
тий в епоху Відродження відхід від поглядів, згідно з якими світ можливо було
збагнути лише з точки зору Божої волі. Освічені європейці утвердились
у переконанні, що розум людини цілком здатний аналізувати й спрямовувати
людське життя. Ця впевненість у можливостях інтелекту привела до небаче-
ного розмаїття нових ідеологій. Власне, у цей час ідеологія — тобто система
поглядів, що претендує на пояснення минулого й теперішнього світу й на роль
дороговказу до кращого життя в майбутньому,— постає як рушійна сила істо-
рії.

Тісно пов’язаною з цими подіями була поява інтелектуалів, або інтелігенції,
як у Східній Європі називали подібну соціальну групу. Неперевершена
в обгрунтуванні та поширенні ідей, у мобілізації мас на їх утілення, на авансцену
політичних і культурних змін у Східній Європі виходить інтелігенція. І однією
з найбільш захоплюючих концепцій, що їх висунули інтелектуали XIX ст.,
була концепція нації (національної свідомості). Вона, як ми переконаємося,
являла собою цілком новий спосіб не лише тлумачення суспільства, а й впливу
на його поведінку. На Україні, як і в інших країнах, виникнення цієї концеп-
ції, поза всяким сумнівом, свідчило про наближення сучасної епохи, бо з усві-
домленням національної належності прийшли ідеї та питання, які й сьогодні
лишаються з нами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)