Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ

ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ


В усій Європі середини XIX ст. неподільно панував консерватизм, але в жодній
державі він не виявлявся з такою очевидністю, як в Австрії та Росії — двох імперіях,
де проживали українці. Для них, як і для інших підданих, життя й свідомість підпо-
рядковувалися принципам авторитарності, покори, суспільного порядку й традиціо-
налізму. На зміни в будь-якій їхній формі дивилися з великою підозрою. Однак нові
ідеї, суспільні сили, економічні відносини, що поширювалися Європою, проникали
й в австрійські та російські володіння попри енергійні зусилля стримати їх. Із зрос-
танням внутрішнього та зовнішнього тиску Габсбурги й Романови розуміли, що
старі порядки не можуть лишатися незмінними. Це породжене кризою усвідомлення
поклало початок ері великих реформ — спочатку в Австрії, а потім і в Росії. Реформи
ці особливо сильно позначилися на українцях, поза як вони належали до най-
більш пригноблених підданих обох імперій.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)