Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ


На початку XIX ст. ініціатива щодо продукування нових ідей та орієнтації сус-
пільства належала царському урядові. Проте під кінець століття імперська еліта
з усією очевидністю почала втрачати впевненість, цілеспрямованість і здатність пристосовуватися до обставин. Водночас джерелом суспільного руху, розкутого завдяки величезним змінам 1860—1890-х років, ставали ширші верстви суспільства і особливо інтелігенція — його добровільний оборонець. Зіткнувшись із пасивністю й навіть обструкцією уряду, інтелігенція стала поступово переходити від простого висунення пропозицій до самоорганізації й намагань мобілізувати суспільство з ме-
тою втілення цих пропозицій, вдаючись при необхідності до революційних кроків.

У Російській Україні інтелігенція виступала як за національний розвиток, так і за
соціальну справедливість. Це було невдячне завдання. Чисельно менша, ніж відпо-
відні верстви в інших частинах імперії, українська інтелігенція натикалася на великі
перешкоди, встановлюючи контакти з неосвіченим і апатичним у своїй масі народом, якому вона прагнула допомогти. Ця двоєдина мета породжувала вдвоє більші проблеми й переслідування. Плутанину і розмежування серед українців викликало питання про те, на що слід звертати пильнішу увагу — на проблеми національні чи соціальні. Однак, попри болючі невдачі, український рух продовжував зростати, доки аж на початку XX ст. він був готовий поширитися поза межі своєї традиційно вузької соціальної бази.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)