Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> СХІДНА ГАЛИЧИНА: ОПЛОТ УКРАЇНСТВА

СХІДНА ГАЛИЧИНА: ОПЛОТ УКРАЇНСТВА


Яку користь здатні принести економічно зубожілому, соціальне нерозвинутому,

культурно нерухомому й політичне слабкому суспільству реформи законодавства,
а якщо конкретніше: який вплив справили на українців
габсбурзької імперії консти-
туційні реформи XIX ст.? До кінця XIX ст. західні українці вже мали великі здо-
бутки завдяки тим новим можливостям, що їх створила конституція. Але вони також
розуміли, що закони й конституції здатні гарантувати соціально-економічну та
національну справедливість лише до певних меж. Проте в загальному підсумку
австрійські конституції 1848 р. й особливо 1867 р. мали позитивний вплив і стали
поштовхом до небаченого піднесення політичної активності в західноукраїнському
суспільстві, до його організаційного зростання. Цей новий вибух активності справді
був таким сильним, що висунув українців Галичини, вражених тяжкими суспіль-
ними недугами, на авансцену всеукраїнського національного руху. Але якщо новий
конституційний устрій надавав нові можливості для громадської діяльності, то основ-
ним стимулом у ній виступала дедалі гостріша конкуренція з поляками. І в міру того
як
мобілізовували свої сили українська та польська громади, поглиблювалася кон-
фронтація між ними.

Наприкінці XIX — на початку XX ст. національне свідомі західні українці почали називати себе «українцями» — самоназвою, яку раніше стала вживати українська інтелігенція на сході. Відмова від традиційної назви «русин» пояснювалася двома основними причинами: слово «русин» уявлялося надто близьким до слова «русский», і, вживаючи самоназву своїх співвітчизників у Російській імперії, західні українці прагнули підкреслити свою єдність із ними.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)