Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ

УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ


Перша світова війна стала для Європи першим жахливим досвідом сучасного ведення воєнних дій. Про катастрофічні масштаби цього конфлікту свідчать хоча б
окремо взяті статистич
ні дані: 33 країни, які раніше чи пізніше взяли участь у війні,
мобілізували 65 млн солдатів, з яких 10 млн загинуло і 20 млн було поранено. Жерт-
ви серед цивільного населення були майже такими ж. Війна набрала не лише масо-
вого, а й тотального характеру. Щоб підтримати величезні армії, що воювали на
фронті, цілі суспільства з їхніми економіками впрягалися у колісницю війни. Зрос-
таючі втрати призводили до страшного напруження сил на фронтах і в тилу, оголю-
вали й поглиблювали фатальні політичні й соціально-економічні вади старих ім-
перських порядків Європи. В результаті для Німеччини, Турецької та Австро-Угор-
ської імперій (так званих Центральних держав), а також Російської імперії, яка ра-
зом з Великобританією, Францією та Сполученими Штатами входила до Антанти,
війна зрештою стала змага
нням на самознищення.

Першою під тиском вій» розвалилася Російська імперія. Не було чогось неспо-
діваного в тому, що ЇЇ
кінеи супроводжувався швидким піднесенням різних росій-
ських партій, які здавна виступали проти царського режиму, а тепер намагалися
нав’язати дезорієнтованому суспільству власні моделі нового соціально-економіч-
ного й політичного устрою. Але багатьох здивувало те, що зовні слухняні неросійські
народи колишньої імперії також почали вимагати права влаштувати свою долю на
власний розсуд. Тому поширений погляд на революцію 1917 р. як на титанічну
битву класів у Росії не дає адекватного розуміння подій на Україні: тут вибухнула
українська революція, що за своєю природою була як національною, так і соціально-
економічною.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)