Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.) скачати онлайн-> 1.1. Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю

1.1. Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю


Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності та активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.

Розподіл балів у межах етапів поточного контролю здійснюється в такий спосіб:

1-й етап (максимальна кількість балів — 20) — виставляються дві оцінки:

―  оцінка суто поточної успішності — максимум 10 балів;

―  узагальнювальна оцінка за результатами першого (у формі тесту) етапу блочно-модульного контролю — максимум 10 балів;

2-й етап (максимальна кількість балів — 20) — виставляються дві оцінки:

―  оцінка суто поточної успішності — максимум 10 балів;

―  узагальнювальна оцінка за результатами другого етапу (вирішення комплексної виробничої ситуації) блочно-модульного контролю — максимум 10 балів.

З огляду на практично-прикладне спрямування дисципліни «Інвестиційний аналіз» домінуючими серед завдань поточного контролю є розрахункові задачі.

ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ:

Кількість
балів
Критерії
5 Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення. Зроблено аналітичний висновок
4 Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення
3 Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків
1 Студентом неправильно розв’язано задачу — результат розрахунку (логічний висновок, величина, розмірність) є хибним

ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
НА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ:

Кількість
балів
Критерії
4 Студентом дана правильна і вичерпна відповідь на поставлене запитання. При цьому виявлено високий рівень володіння понятійним апаратом, знання першоджерел
3 Студентом в цілому дана правильна відповідь на поставлене запитання. Проте він не зміг переконливо аргументувати її, помилився у використанні понятійного апарату, виявив низький рівень знання відповідних літературних першоджерел
1 Студентом дана неправильна відповідь на запитання. Він ухилився від аргументації, виявив незадовільні знання понятійного апарату, спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів

ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТУ

(крім тесту першого етапу блочно-модульного контролю):

Кількість
балів
Критерії
3 Студент правильно відповів на всі тестові запитання
1 Студент правильно відповів не менш як на (50 % + 1) запитання
0 Студент правильно відповів менше як на (50 % + 1) запитання

Оцінка поточної успішності між етапами блочно-модульного контролю конвертується у бальну ситему підсумкової успішності в такий спосіб:

Кількість балів поточної успішності,
середнє значення
Кількість балів підсумкової успішності
6 і більше 10
4 і більше — менше 6 5
менше 4 0


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)