Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> Тема 10. Господарські організації – органи господарського керівництва 1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища

Тема 10. Господарські організації – органи господарського керівництва 1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища


До господарських організацій, які здійснюють управління господарською діяльністю, в т. ч. і координацію такої діяльності, належать: господарські об’єднання (включаючи і промислово-фінансові групи), господарські міністерства та відомства.
Господарське об’єднання (ГО) – це організаційно оформлена група підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки різних форм власності, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об’єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних та економічних завдань.
Правове становище ГО визначається ГК України (статті 118-124), законами “Про банки та банківську діяльність” (ст. 26), “Про кооперацію” (статті 30-33), “Про сільськогосподарську кооперацію” (ст. 26) та ін.
Основні риси ГО:
– господарські організації корпоративного типу;
– належність до організацій, які здійснюють управління діяльністю їх учасників (у т. ч. координацію їх діяльності) і є вторинними структурами;
– вимоги до учасників ГО – наявність статусу юридичної особи;
– основна мета діяльності – координація діяльності учасників і об’єднання їхніх зусиль для вирішення спільних соціальних та економічних завдань (досягнення спільних соціальних та економічних результатів);
– відсутність спрямованості (мети) на отримання прибутку;
– тяжіння до монополізму, що зумовлює необхідність отримання згоди Антимонопольного комітету на створення ГО (якщо у такий спосіб здійснюється кваліфікована економічна концентрація) та здійснення цим органом контролю за дотриманням ГО вимог антимонопольно-конкурентного законодавства;
– реєстрація в загальному для всіх суб’єктів підприємницької діяльності порядку;
– добровільність виходу учасників з ГО (за винятком державних) з внесенням відповідних змін до установчих документів і відомостей державної реєстрації та збереженням за учасниками, які вийшли з ГО, їхніх зобов’язань за укладеними договорами.
Види ГО:
1) за ознакою засад створення – добровільні (створюються на договірних засадах, хоча в письмовій формі – як установчий документ – договір обов’язково має бути лише в асоціації, корпорації та промислово-фінансовій групі, в решті об’єднань – концерні та консорціумі укладення договору в письмовій формі закон не вимагає, передбачаючи обов’язкову наявність статуту; учасники добровільного об’єднання мають право виходу з нього із збереженням обов’язків за раніше укладеними договорами) і державні (створюються за рішенням Уряду або господарського міністерства (відомства) та виконують функції органу, уповноваженого здійснювати управління діяльністю державних підприємств – учасників об’єднання);
2) за ознакою ступеня централізації управлінських повноважень – асоціації (створюються з метою постійної координації господарської діяльності без надання об’єднанню права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з учасників), корпорації (створюються на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням об’єднанню окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників), концерни (учасники якого перебувають у повній фінансовій залежності від одного або групи підприємців, який (і) в зв’язку з цим отримують значні повноваження щодо управління діяльності решти учасників об’єднання);
3) за ознакою обов’язкового установчого документа – договірні (асоціації, корпорації, промислово-фінансові групи) та статутні (концерни та консорціуми);
4) за галузевою ознакою – галузеві, тобто господарські об’єднання підприємств певної галузі (транспорту, зв’язку, вугільної промисловості тощо), міжгалузеві (до складу яких входять господарські організації різних галузей економіки);
5) за територіальною ознакою – республіканські, обласні, міські тощо;
6) за ознакою терміну діяльності – створені на визначений термін (консорціум як тимчасове об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети, а також промислово-фінансові групи) та без визначення строку діяльності (асоціації, корпорації, концерни);
7) за ознакою наявності чи відсутності у об’єднання статусу юридичної особи – господарські об’єднання, які мають статус юридичної особи асоціації, корпорації, концерни, консорціуми і господарські об’єднання, які не мають такого статусу (до них належать промислово-фінансові групи як особливий вид господарського об’єднання).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)