4.3. Контрольні запитання


1.   Мета, зміст технічного аналізу проекту.

2.   Алгоритм проведення технічного аналізу.

3.   Проблеми вибору місця реалізації проекту.

4.   Які основні принципи визначення масштабу проекту?

5.   Критерії обґрунтування вибору технології.

6.   Організація підготовки та впровадження проекту.

7.   Структура інвестиційних і поточних витрат проекту.

8.   Чому правильний вибір місця розташування підприємства великою мірою позначається на ефективності його функціонування?

9.   У чому полягає проблема правильного вибору місця розташування підприємств різних промислових підрозділів?

10.   Назвіть фактори, які впливають на ефективність розташування підприємств різних промислових підрозділів.

11.   У чому полягає галузево-регіональний підхід за обґрунтування вибору місця розташування підприємства?

12.   Охарактеризуйте економіко-математичну модель обґрунтування розташування підприємств.

13.   З якою метою і як здійснюється класифікація промисловості за факторами розташування виробництва?

14.   Ризик і невизначеність в інвестуванні.

15.   Класифікація ризиків.

16.   Моделі сприйняття ризику підприємцем.

17.   Середнє квадратичне (стандартне) відхилення як статистичний показник за оцінювання ризику.

18.   Коефіцієнт варіації як статистичний показник за оцінювання ризику.

19.   Правило середньої варіації.

20.   Аналіз чутливості як метод аналізу ризику.

21.   Метод імітаційного моделювання.

22.   Поправка на ризик: метод еквівалента достовірності.

23.   Поправка на ризик: ставка дисконтування з урахуванням ризику.

24.   Поясніть відмінності між ризиками: проектним, підприємницьким, фінансовим і портфельним.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)