Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки

Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки


Відносини власності в Україні протягом останнього півтора-десятиріччя зазнали кардинальної трансформації, що зумовлено переходом від планово-розподільчої економіки до переважно ринкової.
Економічні перетворення відносин власності в процесі сучасної економічної реформи, яка передбачає запровадження ринкових форм господарювання, здійснюються шляхом:
– подолання гіпертрофії державної власності шляхом: а) приватизації майна державних підприємств і організацій; б) виділення комунальної власності в самостійну форму власності;
– реформування державного сектора економіки шляхом: а) корпоратизації державних підприємств; б) застосування форми акціонерного товариства для започаткування державних господарських організацій двох основних категорій: для безпосереднього здійснення господарської діяльності (наприклад, Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”) і для організації господарської діяльності інших державних підприємств (державні холдингові компанії: “Укрресурси”, “Укрпапірпром” та ін.); в) передачі в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів;
– кардинального розширення сфери застосування колективної власності, що має місце як у процесі приватизації, так і в результаті введення нових організаційно-правових форм господарювання – господарських товариств, а також розширення сфер застосування діяльності виробничих кооперативів;
– легалізації та підтримки приватної власності на засоби виробництва;
– залучення іноземного капіталу у вітчизняну економіку з метою її структурної перебудови, підвищення науково-технічного рівня, організації управління та ефективності вітчизняного виробництва.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)