3. Зміст дисципліни по темах


Тема 1. Методологічні засади
інвестиційного аналізу

Інвестиційна діяльність підприємства. Процес інвестування капіталу. Інвестиційні можливості. Стратегічні міркування. Оцінювання. Затвердження. Проектний контроль. Постаудит. Методи оцінювання реальних інвестиційних проектів. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма дохідності. Індекс прибутковості. Період окупності. Дисконтований період окупності. Дохідність залученого капіталу. Дохідність акцій. Оцінювання проектів за умов обмежених інвестиційних можливостей. Сутність обмежень на інвестування. Жорстке та м’яке раціонування капіталу. М’яке раціонування капіталу. Одноперіодне раціонування капіталу.

Багатоперіодне обмеження за капіталом. Припущення лінійного програмування.

Тема 2. Оцінювання фінансових ресурсів
в інвестуванні

Вартість капіталу. Визначення вартості капіталу. Індивідуальна вартість джерел капіталу. Гіринг і вартість капіталу. Вартість власного капіталу. Вартість облігаційної позики. Вартість капіталу та інфляція. Оцінювання грошових потоків за проектом. Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком. Визначення грошових потоків за неопрацьованими первинними даними. Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звітів. Змінні грошові потоки. Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту.

Тема 3. Аналіз і прогнозування фінансового стану
підприємства та оцінювання його інвестиційної
привабливості

Фінансовий аналіз. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Оцінювання фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Прогнозування продажу та витрат за проектом. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Фінансове планування в проектному аналізі. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Фактори інвестиційної привабли-
вості підприємства, враховувані за кредитування проектів. Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-по­зичальника.

Тема 4. Реальні інвестиційні проекти

Економічна сутність і форми реалізації інвестиційних проектів. Реальні інвестиційні проекти у структурі інвестиційного бізнесу. Капітальне будівництво як форма реалізації інвестиційних проектів. Технічний аналіз проекту. Цілі технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проекту. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту. Економічне обґрунтування вибору місця розташування інвестиційного об’єкта. Галузево-регіо­нальний підхід за обґрунтування вибору місця розташування підприємства. Класифікація галузей промисловості за факторами розташування виробництва. Природа ризику. Методи аналізу ризику. Метод імітаційного моделювання. Управління проектними ризиками.

Тема 5. Фінансові інвестиції

Ринок цінних паперів та його учасники. Інструменти ринку цінних паперів та оцінювання їх інвестиційних якостей. Стратегія портфельного інвестування. Фондова біржа.

Ребята внимание ищу состаренную мебель а именно стиль кантри, если что стучите мне в аську 431-132-125, куплю за очень серьезную цену. Да и еще, желательно что бы вы были с Киева.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)