Головна Головна -> Підручники -> Підручник Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (О.А. Кириченко) скачати онлайн-> 15.2. ТЕНДЕНЦІЇ І СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

15.2. ТЕНДЕНЦІЇ І СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ


Україна належить до країн із високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП). В середньому кожний третій український продукт або послуга реалізуються за допомогою зовнішніх економічних зв’язків, що відіграють помітну роль у національній економіці та істотно впливають на темпи і пропорції економічного зростання, на створення конкурентного ринкового середовища і на весь системний трансформаційний процес.
Ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України пов’язані з диверсифікацією її геополітичних або регіональних пріоритетів, з опти-мізацією структури експорту й імпорту, з гармонізацією національного законодавства відповідно до вимог і норм ГАТТ/СОТ.
Стратегічна мета полягає в реалізації у світовій економіці порівняльних і конкурентних переваг України, що об’єктивно існують у різних галузях її господарства і можуть знайти практичне втілення в діяльності українських підприємств і фірм на міжнародній арені.
Важливого значення набуває також необхідність враховувати різну фактороінтенсивність українських товарів і послуг порівняно з закордонними, цінові та інші відмінності, що формують конкурентні переваги національних економік у міжнародній торгівлі.
Зовнішньоторговельний обіг товарів та послуг у 2000 р. становив 33,4 млрд дол. США, збільшившись порівняно з 1999 р. на 18,5 %. Експорт зріс на 18,8 %, імпорт – на 18,2 %, їх обсяги становили відповідно 18,1 та 15,3 млрд дол. США.
Додатне сальдо зовнішньоторговельного балансу, як це показано в табл. 12, становило майже 3 млрд дол. (у 1992 р. – 2,2 млрд дол.).

mzd54

У табл. 13, 14, 15 наведено деякі дані, що характеризують динаміку розвитку зовнішньої торгівлі та її структуру.

mzd55
mzd56
mzd57
mzd58

Покращення показників зовнішньої торгівлі у 2000 р. пов’язане, у першу чергу, зі збільшенням обсягів торгівлі з основним торговельним партнером – Російською Федерацією, обсяги торгівлі товарами та послугами з якою у відношенні до 1999 р. зросли на 11,7 %, у тому числі експорту – на 21,9 %.
За даними Держкомстату України, в І півріччі 2001 р. обсяг експортних поставок в Росію становив 27,2 % від загального об’єму експорту, в Італію – 5,2 %, Туреччину – 4,4 %, Німеччину – 4,3 %, Китай – 3,6 %, США – 3,2 %, Польщу -3,1 %..
Найбільші імпортні надходження виконувались з РФ – 38 %, Тур-кменістану – 10,8 %, Німеччини – 8,2 %, Казахстану – 4,6 %, Білорусі – 3,1%, США – 2,9 %, Італії – 2,6 %.
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами в І півріччі 2001 р. становив 15 426,2 млн дол. США та збільшився порівняно з І півріччям 2000 р. на 14,4 %, в тому числі експорт, який становив 8009,8 млн дол. (збільшився на 21,7 %), імпорт – 7416,4 млн дол Г (збільшився на 7,4 %). Позитивне сальдо становило 593,4 млн дол. (за I півріччя 2000 р. негативне сальдо становило 320,9 млн дол.). Коефіцієнт покриття імпорту становив 1,08 (за І півріччя 2000 р. – 0,95).
В загальному обсязі експорту товарів за І півріччя 2001 p., порівняно з І півріччям 2000 p., збільшилась частка виробів з чорних металів з 3,5 % до 4,9 %, молока та молочних продуктів – з 0,6 % до 1,8 %, механічних машин та обладнання – з 5,3 до 8,2 %, інструментів – з 0,1 % до 1,4 %, масляних насінь та плодів – з 1,1 % до 1,5 %. Разом з тим, зменшилась частка чорних металів – з 37,5 % до 31,4 %, продуктів неорганічної хімії – з 4,7% до 3,8 %.
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин та обладнання з 9,2% до 10,9%, фармацевтичних продуктів, включаючи медикаменти – з 1,4 % до 2,1 %, чорних металів – з 1,4 % до 2 %, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 3 % до 3,4 %, паперу та картону – з 2 % до 2,6 %. Зменшилась частка мінерального палива, нафти та продуктів її переробки – з 45,4 % до 40,2 %, руди, шлаків та золи – з 3,1 % до 2 %.
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі послугами в І півріччі 2001 року, за інформацією Держкомстату України, становив 2262,8 млн дол. США та збільшився порівняно з І півріччям 2000 р. на 0,4 %, в тому числі експорт – 1704,5 млн дол. (скоротився на 0,7 %), імпорт – 558,3 млн дол. (збільшився на 3,9 %); позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1146,2 млн дол. та зменшилось на 2,9 %.
Україна здійснювала зовнішньоторговельні угоди послугами зі 175 країнами-партнерами. Найбільшу частку в загальному обсязі українського експорту займали транспортні послуги (84,6 %), імпорту – державні послуги (45,4 %), послуги транспорту (17,8 %), ділові, професійні та технічні послуги (12 %) та послуги зв’язку (8,9 %).
Порівняно з І півріччям 2000 р. експорт послуг скоротився на 12,9 млн дол. через зменшення обсягів ділових, професійних і технічних послуг
– на 18,7 млн дол. (на 17,8 %) та будівничих послуг – на 8,0 млн дол. (на 44,9 %). Одночасно зросли на 7,1 млн дол. (на 32,5 %) послуги турфірм, на 2,2 млн дол. (на 23,2 %) – фінансові послуги, на 1,6 млн дол.
– транспортні послуги (0,1 %), зокрема повітряного транспорту на 13,9 млн дол. (на 14,3 %), залізничного транспорту на 16,7 млн дол. (на 11,6 %), річкового транспорту та допоміжних транспортних послуг на 20,8 млн дол. (на 25,2%).
Майже дві третини експорту послуг (1056,7 млн дол.) припадає на країни СНД, у тому числі 96,5 % – на РФ. Обсяги послуг, наданих країнам СНД, в І півріччі 2001 р. зменшились на 2,7 млн дол. (на 0,3 %), в тому числі Туркменістану – на 7,6 млн дол. (81,3 %), Азербайджану – на 1,8 млн дол. (на 51,3 %). Одночасно зросли обсяги наданих послуг Російській Федерації – на 6,1 млн дол. (на 0,6 %), Казахстану – на 1,3 млн дол. (на 58,7 %).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (О.А. Кириченко)