Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (О. Субтельний) скачати онлайн-> ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ

ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ


У перші десятиліття свого існування радянський режим виявляв себе як най-
більш радикальний і новаторський у світі. Проте до 60-х років типовою ознакою йо-
го внутрішньої політики став крайній консерватизм. Побоюючись непередбачених і
небажаних наслідків змін, старіюча бюрократична верхівка СРСР схилялася до то-
го, щоб зберегти — у дещо м’якшій формі — ту систему, яку створив Сталін. Для
України це означало, що не Київ, а Москва й надалі прийматиме всі визначальні
для українців рішення. А русифікація, спрямована на те, щоб тримати вкупі чис-
ленні народи СРСР, не тільки продовжувалася, а й посилювалася.

Але навіть всемогутньому і всюдисущому радянському адміністративному апара-
тові виявилося не під силу здійснювати повний контроль над суспільством. Серед ін-
телігенції йшло бродіння — річ неможлива в сталінські роки. Ще більшою неспо-
діванкою стало те, що погляди й політика партійного керівництва України цілком
очевидно, хай і на нетривалий час, відхилилися від політичного курсу Кремля. Хоч
радянська система лишалася цілком непорушною, серед населення зростав скепти-
цизм щодо її ефективності й особливо здатності піднести рівень життя. До середини
80-х років необхідність змін стала незаперечною й гострою. Відтак радянська олі-
гархія обрала з-поміж себе людину для запровадження поступових реформ. На Ук-
раїні вони відбувалися дуже повільно і в обмежених масштабах. Але досить було
й того, що визнавалися далеко не розв’язаними багато політичних, культурних та
економічних проблем, про розв’язання яких раніше оголошував режим.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (О. Субтельний)