ЗМІСТ


Частина 1. Типова програма курсу………….. 5

1. Мета і завдання дисципліни………………. 5

2. Тематичний план з дисципліни…………….. 6

3. Зміст дисципліни по темах……………….. 7

Частина 2. Навчально-методичне забезпечення
вивчення тем курсу
……………….. 9

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу…… 9

1.1. Методичні вказівки до вивчення теми……… 9

1.2. Плани семінарських занять………….. 17

1.3. Контрольні запитання…………….. 17

1.4. Типові задачі…………………. 19

1.5. Основна термінологія…………….. 23

1.6. Література………………….. 27

Тема 2. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні…. 28

2.1. Методичні вказівки до вивчення теми…….. 28

2.2. План семінарського заняття………….. 33

2.3. Контрольні запитання…………….. 34

2.4. Типові задачі…………………. 34

2.5. Основна термінологія…………….. 36

2.6. Література………………….. 37

Тема 3. Аналіз і прогнозування фінансового стану
підприємства та оцінювання його інвестиційної
привабливості…………………… 38

3.1. Методичні вказівки до вивчення теми…….. 38

3.2. Плани семінарських занять………….. 47

3.3. Контрольні запитання…………….. 48

3.4. Типові задачі…………………. 48

3.5. Основна термінологія…………….. 53

3.6. Література………………….. 56

Тема 4. Реальні інвестиційні проекти…………… 56

4.1. Методичні вказівки до вивчення теми…….. 56

4.2. Плани семінарських занять………….. 69

4.3. Контрольні запитання…………….. 69

4.4. Типові задачі…………………. 70

4.5. Основна термінологія…………….. 73

4.6. Література………………….. 75

Тема 5. Фінансові інвестиції……………….. 76

5.1. Методичні вказівки до вивчення теми…….. 76

5.2. Плани семінарських занять………….. 86

5.3. Контрольні запитання…………….. 87

5.4. Типові задачі…………………. 87

5.5. Література………………….. 100

Частина 3. Завдання для блочно-модульного контролю 102

1. Типові тести для проведення першого етапу
блочно-модульного контролю ……………. 102

2. Типові задачі, використовувані для формування
комплексної виробничої ситуації другого етапу
блочно-модульного контролю……………. 109

Частина 4. Перелік тем і навчально-методичні
вказівки до написання рефератів
………. 119

1. Теми рефератів…………………… 119

2. Підготовка рефератів………………… 120

Частина 5. Система поточного і підсумкового
контролю
……………………. 128

1. Система поточного контролю……………. 128

1.1. Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю  129

2. Система підсумкового контролю…………… 131

2.1. Перелік екзаменаційних завдань………….. 131

2.2. Критерії оцінювання знань під час іспиту……… 131

2.3. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни……… 132Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)