ПЕРЕДМОВА


Курс “Новітня історія країн Європи та Америки” завершує вивчення студентами комплексу дисциплін зі Всесвітньої історії. Подією, яка розмежовує епохи нової та новітньої історії, є закінчення Першої світової війни, що стало відправною точкою процесу докорінного оновлення світу, країн Європи та Америки зокрема. Основним змістом епохи новітньої історії є прискорений, хоча й не позбавлений суперечностей, економічний прогрес передових країн світу, суспільно-політична нестабільність у багатьох із них, виникнення тоталітаризму в Європі, активізація лівих і правих політичних рухів і їх блоків, підготовка і розв’язання Другої світової війни – найбільшої трагедії людства.

За цим стислим переліком сутнісних явищ в історії країн Європи та Америки знаходиться безмежна кількість історичних фактів, подій, значна частина яких оцінюється істориками неоднозначно.

Епоху новітньої історії можна поділити на два періоди. Перший період охоплює час з 1918 до 1945 рр. Другий період розпочинається в 1945 р. і продовжується до наших днів. У пропонованому посібнику розглядається історія першого періоду, з 1918 до 1945 рр., до перемоги держав антигітлерівської коаліції над Німеччиною та її союзниками в Європі. Усвідомлюючи масштабність історичних подій, що відбувалися на двох континентах, особливості їх виникнення, розвитку і завершення вважаємо за доцільне умовно поділити лекційний курс на три блоки.

У першому блоці дається загальна характеристика геополітичних змін в Європі, політичних рухів, аналізуються причини , характер і наслідки міждержавних відносин між двома світовими війнами. Зрозуміло, що в названих процесах, окрім загальних рис, були й особливості. У посібнику це висвітлюється в тісному взаємозв’язку з розвитком аналогічних процесів на європейському й американському континентах.

Аналіз міжнародних відносин і суспільно-політичних рухів зроблено саме в цій частині посібника. Адже вони найбезпосереднішим чином впливали на політичне і соціально-економічне становище в кожній окремо взятій країні і на континентах в тому числі.

В основу другої частини посібника покладено країнознавчий принцип висвітлення історії народів двох континентів. Причому за рамками названого курсу полишено історію слов’янських країн, оскільки вона вивчається в окремих курсах. Робота над структуруванням посібника на цьому не завершилася. У другій частині посібника основна увага зосереджена на поглибленому аналізі історії тих країн і народів Європи та Америки, які були причетні до її творення і відігравали визначальну роль у появі історичних подій і їх суттєвому впливі на політичне і соціально-економічне становище сусідніх народів. До таких країн ми відносимо Великобританію, Францію, Італію, Іспанію, СРСР у Європі та США і окремі країни Латинської Америки – на американському континенті. Разом з тим , історія країн Північної, Східної і Південно-Східної Європи розглядається в окремих лекціях. Вважаємо за доцільне відступити від прийнятої в навчальній літературі послідовності викладання історії країн Європи та Америки. Перш за все, беремо для розгляду історію країн Європи, а потім – Америки.

Третя частина посібника присвячена аналізу однієї проблеми – Другій світовій війні. Виділяємо такі вузлові питання: причини та характер Другої світової війни; окупація Німеччиною Польщі і вступ у війну СРСР; окупація Німеччиною країн Західної Європи; початок війни Німеччини проти СРСР та бойові дії на його території в 1941-1943 рр.; криза гітлерівського блоку і кроки по зміцненню антигітлерівської коаліції в 1943 р.; завершення звільнення території СРСР в 1944 р.; відкриття Другого фронту і звільнення народів Західної Європи від німецьких окупантів; розгром і безумовна капітуляція Німеччини та підсумки Другої світової війни.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 р.р.)