Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.) скачати онлайн-> Вступ – Інвестиційний аналіз

Вступ – Інвестиційний аналіз


Загальновідомо, що підприємець повинен аналізувати свою діяльність з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства, запобігання кризовій ситуації, що веде до банкрутства, та забезпечення розвитку виробництва, примноження доходів і зростання капіталу. Відповідна аналітична робота має кілька напря­мів. Це передусім загально-економічний, техніко-економічний та фінансово-економічний аналізи. Деталізація підходів до аналізованих об’єктів, зумовила потребу у проведенні аналітичної роботи з питань управління, маркетингу та фінансових відносин. Виникнення інвестиційного аналізу пов’язане з процесом упровад­ження інвестицій і пояснюється необхідністю інвестиційної діяльності усіх суб’єктів господарювання. Основними принципами формування цього напряму, яких повинен дотримуватися будь-який інвестор, на нашу думку, є такі:

1. Фінансовий стан підприємця залежить від багатьох внутріш­ніх та зовнішніх факторів, вивчення яких вкрай необхідне, з одного боку, для запобігання банкрутству, а з другого — для забезпечення подальшого розвитку. Єдиним засобом забезпечення фінансової стійкості та розширеного відтворення виробництва є зважена інвестиційна діяльність.

2. Підприємницька діяльність потребує все нових і нових інвестицій, що пов’язано з ризиком втрати капіталу, який інвестується і напряму залежить від впливу середовища. Всебічний аналіз середовища має вже на стадії передінвестиційних досліджень забезпечити прийняття зважених рішень щодо вкладення капіталу.

3. Глибокий аналіз інфляційно-цінової компоненти розвитку країни має забезпечити оцінку як власних інвестиційних ресурсів, так і можливостей запозичення капіталу та залучення ресурсів інших інвесторів.

Засади фінансового аналізу інвестиційних проектів авторами посібника розглядаються як окремий вид аналітичної роботи, особливо необхідний для малих і середніх підприємств, індивідуальних інвесторів, які не можуть користуватися послугами інжиніринго-консалтингових фірм і великих екаутингових та аудиторських компаній.

Предметом фінансового аналізу проектів є процес перетворення (капіталізації) інвестиційних ресурсів — матеріальних засобів грошових та інших фінансових інструментів на капітал, здатний приносити прибуток.

Об’єктом фінансового аналізу проектів слід уважати проект (англ. — progect) — обмежений розмірами ресурсів план (завдан­ня) отримання доходів (прибутку). Це загальне визначення проекту як ідеї одержання прибутків і прирощення капіталу. У такому контексті розуміється всебічно обґрунтований документ, спрямований на закріплення права власності на очікуваний результат (прибуток).

Результатом інвестиційного проекту можуть бути нові чи онов­лені основні фонди, їх матеріально-речова сутність або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів. І те і те спрямовується на отримання прибутку та примноження капіталу .

Отже, інвестиційний проект обумовлює процес створення фізичних об’єктів (будівель, споруд, підприємств), формування портфелів цінних паперів, створення інших матеріальних і духов­них цінностей або придбання об’єктів тезаврації.

Посібник розраховано на спеціалістів у галузі інвестування, фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх закладів освіти, що навчаються за фаховими програмами КНЕУ, а також усіх, хто цікавиться цими питаннями.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)