Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 1.4. Договір міни (бартеру)

1.4. Договір міни (бартеру)


Договір міни (бартеру) – ст. 293 ГК України, статті 715 і 716 ЦК України. За цим договором кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін вважається і продавцем (щодо товару, який вона передає в обмін), і покупцем (щодо товару, який вона одержує взамін).
Товаром, що є предметом обміну, зазвичай є майно, проте згідно із ч. 5 ст. 715 ЦК України договором може бути передбачений обмін майна на роботи (послуги).
Деякі види майна не можуть бути предметом договору міни (бартеру). Так, відповідно до ч. 4 ст. 293 ГК України подібна заборона встановлена для майна, яке згідно із законодавством належить до основних фондів, що перебувають у державній або комунальній власності, а іншою стороною за договором не є відповідно державне чи комунальне підприємство.
До договору міни (бартеру) застосовуються положення ГК та ЦК щодо договорів купівлі-продажу, поставки, контрактації або інших договорів, елементи яких містяться в договорах міни, якщо це не суперечить законодавству і суті зобов’язань.
Особливості договору міни (бартеру) щодо певних сфер господарювання чи певних видів майна можуть передбачатися спеціальними законами. Так, у сфері зовнішньоекономічної діяльності специфіка цього різновиду договору на реалізацію майна визначається Законом України від 23 грудня 1998 р. “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності”:
– сфера дії договору – зовнішньоекономічна діяльність, а саме – експортно-імпортні операції;
– суб’єктний склад – резидент (суб’єкт господарювання, створений та зареєстрований відповідно до законодавства України) та нерезидент (іноземний суб’єкт господарювання, створений відповідно до законодавства іншої країни);
– необхідність збалансування вартості товарів, що підлягають обміну, та пов’язана з цим вимога еквівалентного обміну;
– дотримання строків імпорту-експорту товарів, що є предметом договору;
– відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних операцій за договором: перевищення встановлених строків ввезення товарів за бартерним договором – пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором (проте загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)