Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 1.5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

1.5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу


Регулювання відносин, пов’язаних з укладенням та виконанням цієї категорії договорів на реалізацію майна, забезпечується:
– Господарським кодексом України (статті 275-277);
– Цивільним кодексом України (ст. 714);
– законами:
– від 16.10.1997 р. “Про електроенергетику” (регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, конкуренцією та захистом прав споживачів в
цій сфері);
– від 20.04.2000 р. “Про природні монополії” (регулює діяльність суб’єктів природних монополій в Україні, до яких належить більшість підприємств, що здійснюють постачання енергетичними та іншими ресурсами);
– підзаконні нормативно-правові акти, в т.ч. Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 р. (діє в редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. № 928).
За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов’язується надавати іншій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватися передбаченого договором режиму їх використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.
Предметом договору є окремі види енергії (можуть бути й інші ресурси – наприклад, аміак, гаряча та/або холодна вода), що відповідають державним стандартам або технічним умовам.
Укладення такого договору має свої особливості, оскільки в більшості випадків постачальник є природним монополістом, а постачання здійснюється через приєднану мережу. Зокрема, за споживачами (абонентами), що мають відповідні технічні засоби для одержання енергії (інших природних ресурсів), а на постачальника покладено обов’язок укласти такий договір.
Особливості визначення умов договору:
– загальна кількість енергії (ресурсів), що постачається, визначається за погодженням сторін або в межах ліміту (якщо енергія виділяється в рахунок замовлення на державні потреби);
– показники якості енергії узгоджуються сторонами на підставі ДСТ, ТУ шляхом погодження переліку (величини) показників, підтримання яких є обов’язковим для сторін договору;
– строки постачання, що погоджуються сторонами, повинні забезпечувати ритмічність та безперебійність надходження енергії (інших ресурсів) споживачеві (абонентові); при цьому основним обліковим періодом є декада, з коригуванням обсягів протягом до би (можливо і погодинно, з визначенням часу і тривалості максимальних та мінімальних навантажень);
– розрахунки здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених відповідно до законодавства; оплата – зазвичай у формі попередньої оплати;
– користування енергією здійснюється відповідно до встановлених правил;
– абонент (основний абонент) має право відпускати енергію (інші ресурси) приєднаним до його мереж вторинним абонентам (субабонентам) на підставі укладених з ними договорів (в цьому випадку абонент виступає як постачальник, а субабоненти – абонентами); основний абонент має повідомляти перелік субабонентів постачальнику, за яким зберігається право контролю енергомереж і приладів абонентів та додержання субабонентами правил користування енергією (ресурсами).
До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про поставки, якщо інше не передбачено законом або не випливає із суті відносин сторін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)