Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн-> Розділ 4. Маркетингова стратегія банку 4.1. Стратегічний план та мета банку

Розділ 4. Маркетингова стратегія банку 4.1. Стратегічний план та мета банку


Зміст і призначення маркетингової стратегії полягає у встановленні довгострокових цілей банку і розробці заходів для їх досягнення.
Основними складовими елементами маркетингового стратегічного плану можна вважати:
– формулювання місії банку;
– визначення передумов діяльності банку та оцінка маркетингового середовища;
– визначення пріоритетів ринку, які мають найсуттєвіший вплив на прийняття стратегічних рішень;
– оцінка сильних і слабких сторін банку, його можливостей і ризиків;
– коректування стратегії в умовах мінливого ринкового середовища;
– вибір часу стратегічних дій;
– очікувані результати від реалізації стратегії.
Вибір та реалізація маркетингової стратегії банку здійснюється з урахуванням певних вимог, а саме:
– відповідність місії банку;
– узгодження з ресурсами і можливостями банку;
– сумісність з планами структурних підрозділів;
– досяжність, але напруженість основних стратегічних завдань;
– забезпечення фінансової життєздатності банку і його зростання;
– забезпечення максимальних дивідендів для акціонерів і максимальної вартості цінних паперів банку на фондовому ринку;
– забезпечення належного добробуту персоналу банку.
Місія банку визначається на основі чіткого бачення майбутнього, формулюється керівництвом або власниками банку і доводиться як до персоналу, так і до громадськості взагалі. Це формулювання повинно бути простим і доступним як для працівників, так і для клієнтів банку. Всі структурні підрозділи повинні підтримувати місію і орієнтувати на неї свою діяльність.
Для формулювання місії необхідно відповісти на такі питання:
1. Яким повинен стати банк і чому?
2. Які продукти він буде продавати?
3. Яким чином і за скільки часу банк стане таким?
4. Яка ієрархія цінностей банку?
5. Хто буде клієнтами банку?
6. Яка необхідна структура для досягнення місії банку?
Вибір стратегічної мети і місії банку обумовлені такими основними факторами:
– історія банку;
– організаційна структура і внутрішня культура банку;
– маркетингове середовище;
– ресурси комерційного банку;
– психологічний тип та ціннісні орієнтації керівних осіб банку (теоретичні, економічні, політичні, морально-естетичні, релігійні і т.д.).
Розробка маркетингової стратегії банку передбачає наступні основні етапи:
– аналітичні і економічні огляди з метою визначення тенденцій соціально-економічного розвитку регіону, країни, світового господарства в цілому і фінансового ринку зокрема;
– визначення цільових ринків з метою зосередження зусиль на задоволенні потреб певних груп клієнтів та збір інформації про цільові ринки;
– визначення можливостей і ресурсів банку;
– формування цілей банку шляхом зіставлення можливостей розвитку по кожному цільовому ринку з ресурсами банку;
– розробка маркетингових програм і стратегії для кожного цільового ринку з урахуванням цілей банку і ресурсних обмежень (маркетингові програми повинні включати визначення продуктів для даного ринку, методи цінової політики, системи доставки (збуту) і стимулювання);
– розробка планів і бюджетів реалізації маркетингової стратегії;
– моніторинг положення банку на ринку, що забезпечує зворотній зв’язок між заходами банку і змінами ринку та відповідне корегування маркетингової стратегії.
Основні типові помилки при розробці маркетингової стратегії:
– покладання всієї роботи по розробці маркетингового стратегічного плану тільки на служби маркетингу;
– неузгодженість елементів стратегії, які розробляються в різних підрозділах банку;
– недостатність або низька якість інформації.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)