Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн-> 4.4. Вибір стратегії банку

4.4. Вибір стратегії банку


Різноманітні стратегічні альтернативи дій банку можуть бути зведені до таких варіантів:
1. Зосередження зусиль на обслуговуванні однієї групи клієнтів.
2. Задоволення однієї потреби всіх груп споживачів.
3. Вибіркова спеціалізація на різних сегментах.
4. Обслуговування всього ринку.
Перший варіант є найбільш допустимий при виході на нові ринки.
Позитивними сторонами такого варіанту банківської стратегії можна вважати:
1). відносне відмежування від сфери діяльності конкурентів;
2). досягнення високого рівня відданості і довіри клієнтів банку;
3). досягнення високого рівня обслуговування даного сегменту ринку;
4). створення у банку чіткого уявлення про потреби клієнтів даного сегменту;
5). досягнення відносної стабільності доходів банку від даного сегменту ринку;
6). порівняно низькі витрати на рекламу.
До негативних моментів першого стратегічного варіанту дій банку можуть бути віднесені:
1) складність завойовування сегменту банком;
2) обмеження можливостей комерційного банку для маневрування ресурсами і персоналом;
3). необхідність підтримки постійних контактів з клієнтами;
4). необхідність впровадження все нових послуг;
5) розвиток і розширення продуктового ряду обмежено потребами вузького кола споживачів;
6) вузькість і обмеженість клієнтської бази банку.
Другий варіант дій рекомендується в період становлення банку при наявності сильної конкуренції.
Позитивними моментами стратегії, що полягає у задоволенні однієї потреби всіх груп споживачів, можна вважати:
1). значний досвід надання конкретного виду послуг;
2). висока якість пропонованих послуг;
3). низькі затрати банку;
4). отримання конкурентних переваг при наданні даного виду послуг;
5). можливість постійного вдосконалення банківського продукту;
6). впровадження унікального продукту дає для банку монопольний ефект (монопольний прибуток).
Негативні сторони другого стратегічного варіанту:
1) складнощі з вибором необхідного виду банківського продукту;
2). наявність конкурентів, які надають подібні послуги, значно звужує клієнтську базу;
3). існує реальна і потенційна небезпека старіння даного продукту;
4). складність у підтримці контактів з широкою аудиторією клієнтів;
5). даний варіант потребує достатньо значних затрат на організацію і здійснення маркетингової діяльності.
Позитивні наслідки третього варіанту стратегічних дій банку можуть бути окреслені наступними положеннями:
1). можливість достатньо безболісного проникнення у дані сегменти;
2). наявність можливостей для стратегічного маневру ресурсами і кадрами;
3). зниження ризику негативного впливу конкурентів;
4). забезпечення достатньої гнучкості цінової політики;
5) широкі можливості розвитку продуктового ряду.
Недоліками вибіркової спеціалізації на різних сегментах ринку є наступні:
1). наявність конкурентів у кожному сегменті банківського ринку;
2). комерційному банку складно добитися необхідних конкурентних переваг у кожному сегменті ринку внаслідок диверсифікації його зусиль;
3). високі затрати на маркетингову діяльність (аналіз, моніторинг ринку).
Четвертий варіант стратегії банку є найбільш універсальним і його можуть застосовувати найбільші банки з розгалуженою філіальною сіткою.
Для цього варіанту характерними є відносно низькі затрати на маркетингову діяльність та можливість мобільного переключення на обслуговування нових клієнтів.
У той же час комерційному банку при такому типі стратегії достатньо складно завоювати та підтримувати лідируючі позиції на всіх сегментах ринку, збирати і обробляти великі потоки маркетингової інформації, підтримувати високий ступінь оновлення асортименту послуг при високих показниках змінності клієнтської бази.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)