Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн-> Розділ 6. Цінова політика комерційного банку 6.1. Суть, призначення і об’єкти цінової політики

Розділ 6. Цінова політика комерційного банку 6.1. Суть, призначення і об’єкти цінової політики


Цінова політика комерційного банку передбачає вибір та обґрунтування цінової стратегії, встановлення цін на окремі банківські продукти, їх зміну і модифікацію відповідно до зміни ринкової ситуації, стратегії банку та зміни інших факторів.
Об’єктами цінової політики є:
• процентні ставки;
• тарифи;
• комісійна винагорода банку;
• надбавки;
• скидки;
• мінімальний розмір вкладу.
На цінову політику комерційного банку справляють вплив ряд факторів, вектори дії яких є протилежними. З одного боку діють фактори, що обумовлюють відносну свободу банків при встановленні цін на банківські послуги. Відносна свобода комерційного банку у сфері ціноутворення на банківські продукти обумовлена такими чинниками:
1. Олігопольним характером структури продавців на ринку банківських послуг.
2. Переважна більшість банківських цін не оголошується наперед, а є об’єктом домовленості між банком і клієнтом і фіксується в договорі між ними.
Поряд з цим дія інших факторів носить обмежувальний характер. До них можуть бути віднесені:
1. Високий рівень конкуренції на ринку банківських послуг.
2. Достатньо жорстке державне регулювання ринку банківських послуг, в т.ч. у ціновій сфері.
Відсутність, як правило, патентного захисту нових банківських продуктів, що не дає можливості використовувати відносно тривалий період часу ефект монопольної ціни.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)