Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 3. Стадії провадження у справі про банкрутство

3. Стадії провадження у справі про банкрутство


Провадження у справі про банкрутство складається з таких стадій:
1. Порушення провадження у справі про банкрутство відбувається протягом п’яти днів з дня надходження відповідної заяви і комплекту передбачених законом документів, про що суддя господарського суду виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, яка направляється заінтересованим особам (сторонам, державному органу з питань банкрутства). Наслідки порушення провадження у справі про банкрутство: вводиться процедура розпорядження майном боржника; призначається розпорядник майна боржника, якщо це можливо на даній стадії процесу; вживаються заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів, у т. ч. вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначається дата проведення підготовчого засідання суду (але не пізніше тридцятого дня від дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство); боржник зобов’язується подати відзив на заяву про порушення справи про банкрутство.
2. Підготовче засідання арбітражного суду у справі про банкрутство провадиться за участю сторін і має на меті визначення обгрунтованості вимог кредиторів і заперечень боржника (якщо такі будуть) на підставі оцінки поданих документів та пояснень сторін. За результатами цього засідання виноситься ухвала, якою:
– на заявника покладається обов’язок подати до офіційних друкованих органів (газет “Голос України” або “Урядовий кур’єр”) оголошення про порушення справи про банкрутство;
– зупиняється процес приватизації до припинення провадження у справі про банкрутство (якщо боржник – державне підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію).
Крім того, ухвалою визначаються:
– розмір вимог кредиторів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство;
– дата складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів (не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду);
– дата попереднього засідання суду (не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду);
– дата скликання перших загальних зборів кредиторів (не пізніше трьох місяців і десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду);
– дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи про припинення провадження у справі про банкрутство (не пізніше шести місяців після дати проведення підготовчого засідання суду).
У тих випадках, коли при порушенні провадження у справі про банкрутство не було введено процедуру розпорядження майном боржника, це робиться у підготовчому засіданні і зазначається у відповідній ухвалі.
3. Виявлення кредиторів та осіб, що мають намір взяти участь у санації боржника, відбувається протягом одного місяця після опублікування в офіційних друкованих виданнях оголошення про порушення справи про банкрутство.
4. Попереднє засідання проводиться у строк, визначений ухвалою підготовчого засідання; на ньому розглядається реєстр вимог кредиторів, складений розпорядником майна, і вимоги, не включені до цього реєстру; за результатами засідання виноситься ухвала, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів.
5. Визнання боржника банкрутом. Якщо внаслідок проведення спеціальних судових процедур банкрутства не була відновлена платоспроможність боржника і не проведені розрахунки по його боргах, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
Внаслідок такого визнання з дати прийняття відповідної постанови господарського суду:
– завершується підприємницька діяльність банкрута;
– вважається таким, що настав, строк виконання усіх грошових зобов’язань банкрута;
– припиняється нарахування неустойки (пені, штрафу), процентів по всіх видах заборгованості банкрута;
– укладення угод, пов’язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається лише в порядку ліквідаційної процедури;
– припиняються повноваження органів управління та власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше;
– в офіційних друкованих виданнях публікуються відомості про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
– призначається ліквідатор і формується ліквідаційна комісія, на яку покладається безпосереднє здійснення ліквідаційної процедури.
6. Проведення ліквідаційної процедури (див. у наступній темі). На підставі відповідної ухвали господарського суду може мати місце припинення провадження у справі про банкрутство, якщо:
– боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності;
– подано заяву про визнання банкрутом ліквідованої або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення) юридичної особи;
– у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того ж боржника;
– у встановленому порядку затверджено звіт керуючого санацією;
– затверджено мирову угоду;
– у встановленому порядку затверджено звіт ліквідатора;
– боржник виконав усі зобов’язання перед кредиторами;
– кредитори не висунули вимог до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)