Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінансове право (Конспект лекцій ЛНУ) скачати онлайн-> Тема 18. Податкова застава

Тема 18. Податкова застава


Податкова застава – спосіб забезпечення податкового зобов’язання платника податків, не погашеного у строк.

Податкова застава виникає в силу закону.

У силу податкової застави орган стягнення має право в разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у порядку, встановленому законом.

Мета податкової застави – захист інтересів бюджетних споживачів

Право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення.

Право податкової застави виникає у разі:

· неподання або несвоєчасного подання платником податків податкової декларації.
· несплати у строки, встановлені цим Законом, суми податкового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації або визначеної контролюючим органом.

Право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків:
· які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права,
· які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу.

Платник податків має право безоплатно зареєструвати податкову заставу в державних реєстрах застав рухомого чи нерухомого майна, а податковий орган зобов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному державному реєстрі застав за умови строку дії такої податкової застави більш як десять календарних днів.

Податкова порука

За договором податкової поруки банк-поручитель зобов’язується перед податковим органом відповідати за належне виконання платником податків обов’язків із погашення його податкового зобов’язання або податкового боргу у строки та за процедурою, визначені Законом України „Про .порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Податковий орган зобов’язаний відмовитися від права податкової застави активів платника податків у разі коли банк-резидент поручається за нього.

Банк-поручитель, який виконав зобов’язання з погашення податкового зобов’язання або податкового боргу платника податків, має право зворотної вимоги до такого платника податків у розмірі виплаченої суми.

Договір податкової поруки набирає чинності після його повідомчої реєстрації у податковому органі за місцезнаходженням (місцем податкової реєстрації) платника податків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінансове право (Конспект лекцій ЛНУ)