Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн-> Розділ 9. Організація і контроль у банківському маркетингу 9.1. Основи управління маркетинговою діяльністю комерційного банку

Розділ 9. Організація і контроль у банківському маркетингу 9.1. Основи управління маркетинговою діяльністю комерційного банку


З точки зору управління банківський маркетинг можна розглядати як систему організації та управління комерційно-збутовою діяльністю банку в умовах мінливого ринкового середовища.
Управління маркетингом комерційного банку виступає як цілеспрямована діяльність банку по регулюванню своєї позиції на ринку за допомогою планування, організації, обліку та контролю виконання кожної фази поведінки з урахуванням впливу закономірностей розвитку ринкового простору і конкурентного середовища для досягнення визначених стратегічних цілей.
Мета управління маркетинговою діяльністю банку полягає у досягненні прибутковості і ефективності діяльності банку на ринку з допомогою певної сукупності і послідовності маркетингових заходів, що забезпечують ріст обсягів продаж, збільшення долі ринку і задоволення запитів наявних і потенційних клієнтів банку.
Система управління маркетинговою діяльністю банку базується на певних принципах, які можуть бути об’єднані у три групи:
– ціннісно-орієнтовані принципи;
– концептуально-регулюючі принципи;
– принципи тактичного аналізу і проектування.
До першої групи принципів відносять:
– принцип управлінського ризику, який проявляється у здатності керівника оцінити сильні і слабкі сторони конкурентів і прийняти ризикові рішення по зміцненню позицій банку на ринку;
– принцип організаційної поведінки відображається у виборі і юридичному оформленні відповідної структури управління;
– принцип формування споживчих переваг регулює поведінку банку, насамперед під впливом кон’юнктурних змін, успіхів науково-технічного прогресу, реальних і потенційних запитів клієнтів;
– принцип інструментального забезпечення керівництва реалізується через систему нормативно-правової документації та засобів програмного, інформаційного і аналітичного забезпечення;
– принцип конкурентної переваги полягає у забезпеченні споживачам послуг вищої якості або вищого рівня сервісу.
Концептуально-регулюючі принципи визначають стратегічну поведінку банку в умовах ризику і невизначеності. До них належать:
– принцип інформаційної достатності, важливість якого в маркетингу обумовлена тим, що значний масив інформації формується на основі експертних оцінок, опитувань, інтерв’ю та носить конфіденційний характер;
– принцип матеріального і морального стимулювання має своєю метою забезпечити належне виконання своїх функцій персоналом і розвиток творчості та ініціативи в колективі;
– принцип погодження за цілями діяльності об’єднує зовнішні можливості і ризики банку з його внутрішнім потенціалом і базується на визначенні пріоритетів та пошуку оптимальних рішень у рамках визначених параметрів;
– принцип відповідності управління маркетингом типу і рівню організаційної структури банку.
Принципи тактичного аналізу і проектування характеризують засоби досягнення цілей і відповідну послідовність дій. Серед них можна виділити наступні:
– принцип професіоналізму керівництва, який допомагає керівнику в кожній ситуації думати глобально, а діяти локально;
– принцип прибутковості і ефективності;
– принцип централізації і децентралізації управління та делегування повноважень;
– принцип маркетингового контролю.
Дотримання зазначених принципів управління маркетинговою діяльністю комерційного банку дає змогу забезпечити розробку та ефективну реалізацію маркетингової стратегії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)