Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> Розділ 8. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин Тема 21. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання 1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин

Розділ 8. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин Тема 21. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання 1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин


Економіка країни – досить складна сфера суспільної діяльності. Відповідно складними є господарські відносини, що формуються в цій сфері. Наявність в цих (господарських) відносинах загальних рис, що притаманні всім або переважній більшості їх видів, зумовлює так зване загальне правове регулювання цих відносин – щодо основних засад створення, діяльності та припинення суб’єктів, їх майнової основи, договірних засад взаємовідносин між ними, відповідальності за порушення встановленого порядку у сфері господарювання, в т. ч. у сфері економічної конкуренції, негативних наслідків неефективного господарювання у формі визнання цих суб’єктів банкрутами.
Втім, господарські відносини надзвичайно різноманітні, що спричинено складністю господарського життя – багатогалузевістю сучасної економіки, різними умовами господарювання, залежно від певних категорій об’єктів, певних територій, щодо певних суб’єктів, незвичних умов господарювання (надзвичайних ситуацій, військового стану) тощо.
Так, банківська діяльність відрізняється від інших видів господарської діяльності і суб’єктним складом, і правовим становищем суб’єктів такої діяльності, і державним регулюванням банківської сфери, і вимогами до банківських операцій.
Особливість притаманна і господарській діяльності, що здійснюється на певних територіях (наприклад, на території державного кордону). Здійснення інвестування за участю іноземного інвестора характеризується не лише специфікою його правового становища та формами іноземного інвестування, а й спеціальним правовим режимом іноземних інвестицій. Незвичні (екстремальні) умови господарювання також впливають на правове становище суб’єктів господарювання, щодо яких можуть застосовуватися заборонені за звичайних умов господарювання заходи — вилучення майна, зокрема, необхідного для задоволення публічних потреб і відповідно – попередження чи зменшення негативних наслідків надзвичайної ситуації (військового стану).
Зазначені обставини зумовлюють спеціальне регулювання певних категорій господарських відносин, що знайшло відображення у Господарському кодексі України, кілька розділів якого (VI-VIII) присвячено такому регулюванню, а також великій кількості спеціальних законів та прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)