Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 2. Система актів законодавства про комерційну концесію

2. Система актів законодавства про комерційну концесію


В Україні правове регулювання відносин щодо комерційної концесії забезпечується:
– Господарським кодексом: глава 36 “Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)”, яка містить положення щодо: поняття та предмета договору комерційної концесії (ст. 366); форми та реєстрації договору комерційної концесії (ст. 367); комерційної субконцесії (ст. 368); винагороди за договором комерційної концесії (ст. 369); обов’язків правоволодільця (ст. 370); обов’язків користувача (ст. 371); обмеження прав сторін за договором комерційної концесії (ст. 372); відповідальності правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача (ст. 373); зміни та розірвання договору комерційної концесії (ст. 374); наслідків зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця (ст. 375); законодавства про комерційну концесію (ст. 376);
– Цивільним кодексом, глава 76 якого (“Комерційна концесія” – статті 1115-1129) містить положення, які є аналогічними (з деякими відмінностями) відповідним положенням ГК;
– від 23.12.1993 р. “Про авторське право і суміжні права” (в редакції Закону від 11.07.2001 p.);
– від 15.12.1993 р. “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (в редакції Закону від 01.06.2000 p.);
– від 15.12.1993 р. “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”;
– від 15.12.1993 р. “Про охорону прав на промислові зразки”;
– від 07.06.1996 р. “Про захист від недобросовісної конкуренції” (передбачає захист від неправомірного використання комерційної таємниці, товарного знака та інших об’єктів права промислової власності для досягнення переваг у сфері економічної конкуренції);
– від 05.11.1997 р. “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”;
– підзаконними нормативними актами, серед яких:
– постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” та інші нормативно-правові акти (див.: Розділ III “Майнова основа господарювання”, тема 12 “Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання”).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)