Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


· Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию. – М., 1989.

· Аркас М. Історія України-Русі . – К., 1990. – С. 1–15.

· Археологія та стародавня історія України. – С. 41–303.

· Баран В. Д., Козак Д. Н., Терпиловський Р. Н. Походження слов’ян. – К., 1991. – С. 5–27, 90–133.

· Бойко О. Д. Історія України…  – С. 9–40.

· Білецький А. О.  Геродот  про  скіфів  і  скіфію // Археологія.  – 1991. –  № 1. – С.  148–151.

· Бубенок О. Б.  Ясы   и   бродники   в   степях Восточной Европы  (VI  –  начало  ХІІІ в.). – К., 1997.

· Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., – С. 9–63.

· Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 1. –  С. 21–161, 244–305.

· Гудзь-Марков А. В. История словян . – М., 1997.

· Дзир Я. Автопортрет нації. –  К., 1997.

· Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

· Залізняк Л.  Етногенез  українців,  білорусів  та росіян (за даними археології)  Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 2–13.

· Залізняк Л. Від склавінів до української нації. – К., 1998.

· Иванчик А. И. Кимерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в 8-7 веках до н. э. – М., 1996.

· Мозолевський Б. Скіфський степ . –  К., 1983.

· Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації. – К., 1997.

· Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація? –  К., 1991.

· Сторінки історії та культури Праукраїни : Кн. 1. (Упоряд. С. М. Вовк. – Чернівці: Прут, 2001. – 288 с.

· Тереножкин А. И. Кимерийцы. – К., 1976.

· Чмихов М., Кравченко Н., Черняков І. Археологія та стародавня історія України – К., 1991.

· Шовкопляс І. Г. Стародавній кам’яний вік на Україні. – К., 1955.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України