Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Андреев А. Р. История Крыма. Краткое описание прошлого Крымского полуострова. – М., 1995.

·          Баран В. Д. Княжий Галич в історії України // УІЖ. – 2001. – № 5. – С. 67–74.

·          Брайчевський М. Ю. Коли і як виник Київ . – К., 1963.

·          Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі . – К., 1988.

·          Возгрин В. Сицилія і Крим  – два осередки Передвідродження  // Всесвіт. – 1998. –  № 7.

·          Галицько-Волинський Літопис.(Переклад Л. Махновець). – Львів , 1994.

·          Греков Б. Д. Золотая Орда и ее падение. – М., 1950.

·          Гримберг Ф. Рюриковичи или семисотлетие «вечных» вопросов. – М., 1997.

·          Грицак П. Галицько-Волинська держава. – Галич, 1995.

·          Давня історія України. Кн. 2. – К., 1996.

·          Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IХ-ХІІ вв.): Курс лекций. – М., 1999.

·          Дзир Я. Автопортрет нації. – К., 1997.

·          Духовна спадщина Київської Русі: Зб. наук. праць. Вип. 1, 2. – Одеса, 1997.

·          Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – К., 1996.

·          Каратеев М.  Норманская  болезнь  в  русской истории //  Слово. – 1990. – № 8. – С. 63–67.

·          Котляр М.Ф. Полководці Давньої Русі . – К.: Україна, 1991.

·          Котляр М. Ф. Галицько-Волинське  кнзязівство  (До 800-ліття утворення) //  УІЖ. – 2000. – №  1. – С. 25–31.

·          Котляр М. Ф. Данило Галицький. – К., 1979.

·          Котляр М. Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. –  К., 1996.

·          Котляр М. Ф. Данило Романович Галицький // Київська старовина. – 2001. – № 2.

·          Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. –  К., 1984.

·          Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. –  К., 1996.

·          Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації. – К., 1996.

·          Пашуто В. П. Очерки по истории Галицко-Волинской Руси. – М., 1950.

·          Пріцак О. Походження Русі. Стародавні  скандинавські джерела. Т. 1. – К., 1997.

·          Ричка В. М. Київська Русь: проблеми,  пошуки,  інтерпретації  //  УІЖ. –  2001. – № 2. – С. 23–33.

·          Толочко П. П. Від Русі до України. Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці. – К., 1997.

·          Толочко П. П. Дворцовие интриги на Руси. – К., 2001.

·          Толочко П. П. Київська Русь. – К., 1996.

·          Толочко П. П. Киев и киевская земля в эпоху феодальной  раздробленности ХІІ–ХІІІ в. –  К., 1980.

·          Чухаева В. А. Русские княжества и Золотая Орда 1243–1350 гг. – Днепропетровск, 1998.

·          Юрій М. Ф. Етногенез та менталітет українського народу. – Чернівці, 1997.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України