Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

·          Апанович О. Розповіді про українських козаків. – К., 1995.

·          Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької  Січі. – К., 1993.

·          Антонович В. Про козацькі часи на Україні. –  К., 1991.

·          Балашов В. І. Глухівська столиця Гетьманської і Лівобережної України.  Посібник. – Глухів, 19996.

·          Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. – Київ, 1996.

·          Боплан де Гійом Левассер. Опис України. – Львів, 1990.

·          Воєнні дії 1648-1652 рр. – Дніпропетровськ, 1996.

·          Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1995.

·          Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

·          Горобець В. М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. // УІЖ. – 2000. – №  1, 2.

·          Грабовецький В. Західноукраїнські землі в період національно-визвольної війни 1648–1651 рр. – К., 1972.

·          Гурбик А. О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспект проблеми) //  УІЖ. –  1999. – № 6. – С. 3–16.

·          Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького. –  К., 1995.

·          Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. –  К., 1977. –  Т. 1. – Кн. 2.

·          Запорізьке  козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості. – Запоріжжя, 1997.

·          Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України  в ХV–ХVІІІ ст. (кордони воєводств у світлі джерел). –  К., 1993.

·          Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. –  Львів, 1990.

·          Літопис Самовидця. – К., 1971.

·          Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

·          Літопис С. Величка: В 2 т. – К.: Дніпро, 1991.

·          Меріме Проспер. Українські козаки. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

·          Свешніков І. К. Битва під Берестечком. – Львів, 1993.

·          Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. – К., 1996.

·          Сергійчук В. Байда-Вишневецький – ратник української землі //  Дніпро. – 1989. – № 2. – С. 122–132.

·          Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький – хроніка життя і діяльності. – К., 1994.

·          Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція 1648–1676 років крізь призму століть  // УІЖ. – 1998. – № 1, 2, 3.

·          Степанков В. С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування української держави (1648–1654). – К., 1991.

·          Смолій В. Українська козацька держава // УІЖ. – 1991. – № 9.

·          Степанков В. Б. Хмельницький і проблеми державності України   // УІЖ. –1991. – № 9.

·          Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К., 1990–1991.

·          Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України 1654–1657. – Львів, 1996.

·          Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ ст. (Причини і початок Руїни). – К., 1998.

·          Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України