Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Апанович О. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – К., 1969.

·          Балашов В. І. Глухівська столиця Гетьманської і Лівобережної України. Посібник. – Глухів, 1996.

·          Бойко О. Запорожці за Дунаєм // Пам’ятки України. – 1991–92.

·          Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський. – Львів, 1991.

·          Гетьмани України: Історичні портрети: Зб. –  К., 1991. – С. 33–213.

·          Голобуцький В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1732–1775. – К., 1991.

·          Голобуцкий В. Гайдамацкое движение на Запорожье во время Колиивщины. – М., 1956.

·          Грабовецький В. В. Олекса Довбуш (1700–1745). – Львів, 1994.

·          Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині  ХVІІ–ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

·          Залізняк Л. Від козацької вольності – до Малоросії  // Пам’ятники України. – 1991. – № 2.

·          Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760–1830. – К., 1996.

·          Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України. – Львів, 1993.

·          Кульчицький В. С., Настюк М. І.,Тищик Б. Й. З історії української державності. – Львів: Світ, 1992. – С. 35–55.

·          Лола  О. П. Гайдамацький рух на Україні 20–30-х рр. ХVІІІ ст. – К., 1965.

·          Павленко С. Міф про Мазепу. – Чернігів, 1998.

·          Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея ХVІІ–ХVІІІ століть. Проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.

·          Смолка А. О. Соціально-економічна думка та політика в Україні ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. – К., 1996.

·          Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. – Львів, 1992. – Т. 3. –С. 24–36, 96–115, 247–274.

·          Ясь О. В. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст.  // УІЖ. – 1996. – № 6.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України