Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


· Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1867–1914. Поляки в соціоетнічних конфліктах. – К., 1998.

· Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХIХ – початку ХХ століття. Довідник. – К., 1996.

· Головченко В. Від „Самостійної України” до Союзу визволення України: нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ століття. – Харків, 1996.

· Гордієнко В. Українські Січові Стрільці. – Львів, 1990.

· Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХIХ–ХХ століття. – К., 1996.

· Євселевський Л. І., Фарина С. Я. „Просвіта” в Наддніпрянській Україні. Історичний нарис. – К., 1993.

· Калугін Ю. Декабристи в Україні. – К., 1971.

· Кондратюк К. Нариси історії українського національного руху ХIХ ст. –Тернопіль, 1993.

· Кармазін М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХIХ – початок ХХ століття). – К., 1998.

· Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХIХ ст. – 1939). – Івано-Франківськ , 1993.

· Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К., 1990.

· Ланчуковська Л. Україна в складі Російської імперії ХIХ ст. // Історія в школі. – 2000. – № 3. – С.27–30; № 7. – С. 32–34; № 9. – С. 29–33.

· Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів, 1991.

· Наумець Л. Товариство об’єднаних слов’ян. – Житомир, 1997.

· Половець В. М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.). –Чернігів, 1996.

· „Руська трійця”. З історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

· Сергієнко Г.  Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. – К., 1983.

· Сергієнко Г. Я. Декабристи та їх революційні традиції в Україні. –  К., 1975.

· Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі (1861–1918 рр.) //  УІЖ. – 1997. – № 1.

· Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХIХ – початку ХХ ст. – Львів, 1997.

· Теплицький В. П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні. – К., 1959.

· Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. Вип. 1; Львів, 1995. – Вип . 2.

· Українські політичні партії кінця ХIХ – початку ХХ ст. Програмні та довідкові матеріали. –  К., 1993.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України