Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Беспечний Т. А., Букреева Т. Т. Нестор Махно. Правда и легенды. – Донецк, 1996.

·          Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Кн. 1, 2. – К., 1994.

·          Блакитний Кость. – Отаман Степової дивізії: Збірник документів і спогадів. – К., 1997.

·          Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. – К., 1992.

·          Верстюк В. Ф. Махновщина. – К., 1992.

·          Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К., 1997.

·          Ветров Р. І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900–1925 рр). – Дніпродзержинськ, 1997.

·          Винниченко В. Відродження нації.  У 3-х ч. – К., 1990.

·          Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991. – С. 5–120.

·          Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994.

·          Голубко Б. Армія Української Народної Республіки. 1917–1918. Утворення та боротьба за державу. –  Львів, 1997.

·          Горак В. С. Зліт і падіння Директорії  // УІЖ. – 1995. – № 4.

·          Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради  // УІЖ. – 1994. – № 1.

·          Грушевський М. На порозі нової України. –  К., 1991. – С. 3–54; 71–93.

·          Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – С. 225–239.

·          Михайло  Грушевський – погляд із сьогодення.  Наукові записки ТДПІ. Серія: історія. Вип. V. – Тернопіль, 1997. – 279 с.

·          Гунчак Т. Симон Петлюра. – К., 1997.

·          Дмитренко Ю. Я. Отаман Григор’єв  // Україна. –  1990. – №№ 11–12.

·          Кондратюк В. О., Буравченкова С. Б. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917–1920 р.р.): Навчальний посібник. –  К., 1997.

·          Конституційні акти України. 1917–1920. –  К., 1992.

·          Копиленко О. Л., Копиленко М. Л.  Держава і право України 1917–1920. Центральна Рада. Гетьманство. Директорія. – К., 1997.

·          Коріненко П. Зовнішня політика ЗУНР (листопад 1918–1919 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Вип. VІІІ. – Тернопіль, 1991. – С. 32–34.

·          Кравчук М. Українські Січові Стрільці. – Івано-Франківськ, 1998.

·          Кудлай О. Б. Переговори Центральної Раді і представників Тимчасового уряду (29–30 червня 1917 р.)  // УІЖ. –  1999. – № 6. – С. 43–54.

·          Лебеденко А. М. История анархизма в Украине (конец ХІХ – начало ХХ вв.). – К., 1995.

·          Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів, 1991.

·          Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. –  Львів, 1995.

·          Михальчук П. ЗУНР і Антанта (до питання взаємовідносин ЗУНР (ЗО УНР) з державами Антанти і США // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. Вип. VІІІ. – Тернопіль,1999. – С.36-40.

·          Нестор Махно. Воспоминания, материалы и документы. –  К., 1991.

·          Павленко Ю., Храмов Н. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз). – К., 1995.

·          Петлюра С. Спомин. – К., 1993.

·          Полянський О. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція й виникнення Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки ТДПУ. Серія: Історія. Вип. VІІІ. – Тернопіль, 1999. – С. 3–7.

·          Попович М. Україна: незалежність здобута і втрачена // Київська старовина. –2001. – № 1, 2.

·          Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

·          Симоненко Р. Т., Реєнт О. П. Українсько-російські переговори в Москві (січень -лютий 1919 р.): Документи. – К., 1996.

·          Скоропадський П. Спомини. – К., 1992. –  С. 3–112.

·          Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 976 с.

·          Солдатенко В. Ф. Проблема класово- і національно-політичних сил у концепції української революції //  УІЖ. – 1997. – №№ 5–6.

·          Тимощук А. А. Анархо-коммунистические формирования Н. Махно, сентябрь 1917 – август 1921. – Симферополь, 1996.

·          Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – К., 1996, 1997.

·          Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ, 1997.

·          Фартушняк А. Продовольча і земельна політика керівництва ЗУНР // Наукові записки Тернопільського державного педуніверситету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. Вип. VІІІ. – Тернопіль, 1999. – С. 19–25.

·          Февральская революция 1917 г. Сборник документов и материалов. – М., 1996.

·          Харитонов В. Л. Лютнева революція в Росії – феномен світової історії ХХ ст.  // УІЖ. – 2001.– № 1. – С. 3–15.

·          Чотири Універсали. – К., 1990.

·          Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради. В 2-х част.).  – К., 1997.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України