Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Безотосний М. Г. Опір сталінізму в Україні. 20–30 рр. // УІЖ. – 1993. – № 2–3.–С. 97–105.

·          Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Кн. 1–2. – К., 1994.

·          Васюта І. К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918–1939)  // УІЖ. – 2001. – № 5. – С. 22–42.

·          Вегеш М. Карпатська Україна (1938–1939). – Ужгород, 1993.

·          Голод 1921–1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. – К., 1993.

·          Голод 1932–1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.

·          Гринчуцький В. Промислові трести України в 20-ті роки. – К., 1997.

·          Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20–30-і роки. – К.: Либідь,1991. –  С. 76–148, 202–218, 250–269, 306–321.

·          Ільєнко І. У жорнах репресій. Оповіді про українських письменників (за архівами ДПУ-НКВС). – К., 1995.

·          Индустриализация Советского Союза: Новые документы . Новые факты. Новые подходы. Ч.1. – М., 1997.

·          Калініченко В. Селянське господарство України в період НЕПу: історико-економічне дослідження. – Харків, 1997.

·          Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті рр.). – К., 1991.

·          Колективізація на Україні, 1929–1933: Зб. док. і матеріалів. – К., 1992.

·          Колективізація і голод на  Україні (1929–1933). Збірн. докум. і матеріалів. – К., 1993.

·          Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К., 1996.

·          Мейс Дж. Політичні причини голодомору в Україні (1931–1933 рр). // УІЖ. – 1995. – № 1. – С. 34–48.

·          Пристайко В., Шаповал Ю. Справа „Спілки визволення України”. – К., 1995.

·          Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20–50-і рр. ХХ ст. – К., 1994.

·          Сливка Ю. Ю. Сторінки історії КПЗУ. – Львів, 1989.

·          Стерчо П. Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 рр. – Львів, 1993.

·          Стецовский Ю. И. История советских репрессий. В 2 т. – М., 1997.

·          Шаповал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки неписаної історії. – К., 1993.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України