Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Анфилов В. Дорога к трагедии сорок первого года. – М., 1997.

·          Білас І. Репресивно-каральна система   в Україні 1917–1953. У 2 кн. – К., 1994.

·          Болей П. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року: причини і наслідки. – К., 1996.

·          Боротьба і діяльність ОУН під час війни. Документи та матеріали  // УІЖ. – 2000. – № 2

·          Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади. – К., 1996.

·          Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: Сравнительное жизнеописание. В 2 т. – Смоленск, 1994.

·          Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В.Сталіна. Кн. 2. –К., 1990.

·          Гунчак Т . У мундирах ворога. – К., 1993.

·          Жуков Г. К. Спогади і роздуми. – К., 1990.

·          Ковалюк В. Р. Західна Україна на початку Другої світової війни. Сторінки історії України: ХХ століття. – К., 1992. – С. 105–120.

·          Коваль М. В. Друга світова війна та історична пам’ять // УІЖ. – 2000. – № 3. – С. 3–21; 24.

·          Коваль М. В. Друга світова і Велика Вітчизняна війна та сьогодення. Роздуми історика // УІЖ. – 1995. –  № 3. – С . 3–22.

·          Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. –К., 1995.

·          Король В. Система каральних органів в окупаційному Києві (1941–1943) та її виконавці // Історія в школі. – 2000. – №№ 11–12. – С. 8–19.

·          Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

·          Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942–1945. Документи і матеріали. – Львів, 1991.

·          Муковський І. П., Лисенко О. Б. Звитяга і жертовність: українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997.

·          Народна війна в тилу окупантів (1941–1944 рр.). – К., 1989.

·          Німецько-фашистський окупаційний режим на  Україні:  Документи і матеріали  // УІЖ. –  1991. – №№  5–6.

·          Парсаданова В. С. Депортация населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939-1941 гг. // Новая и новейшая история. – 1989. – № 2. – С. 26–44.

·          Поліщук В. Гірка правда (Злочинність ОУН-УПА). Сповідь українця. – Донецьк, 1996.

·          Потічний П.  УПА та німецька адміністрація  //  Сучасність.  –  1993.  –  Ч.  12.  –   С. 67–77.

·          Радченко Л. А., Семенченко В. И. Войны   забытое похмелье. – Харьков, 1997.

·          Руденко  Н.  М.  Партизанський   командир  (До 100- річчя від  дня  народження  О. Ф. Федорова)  // УІЖ. – 2001. – № 3. – С. 143–148.

·          Рубльов О. С., Черченко Ю А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20–50-ті роки  ХХ ст. –  К., 1994.

·          Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К., 1996.

·          Супруненко М. И. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза. – К., 1956.

·          Того дня зійшло сонце возз’єднання: минуле та сучасне. – Ужгород, 1997.

·          Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945). – Львів,1995.

·          Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. – К., 1993.

·          Трубайчук А. Друга світова війна. – К., 1995.

·          Україна в Другій світовій війні у документах: Збірник німецьких архівних документів. Т.1. – Львів, 1997.

·          Українська дивізія „Галичина”. – Київ–Торонто, 1994.

·          Українська РСР у Великій  Вітчизняній  війні  Радянського  Союзу 1941–1945 рр. В 3-х т. – К., 1967, 1969, 1975.

·          Чайковський А. С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів, очима історика). – К., 1994.

·          Чернега П. Український народ у Другій світовій війні: новий погляд на проблему // Історія в школі. – 2000. – №№ 5–6. – С. 5–9.

·          Швагуляк М. Українська карта // Дзвін. – 1990. – № 7.

·          Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30–50-ті роки ХХ століття. – Луцьк, 1995.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України