Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи. – К., 1999.

·          Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992.

·          Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – К., 1996 .

·          Батенко Т. Нариси історії українського руху опору кінця 50-х – початку 90-х рр. – Львів, 1999.

·          Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953 рр. У 2-х кн. Кн.2.–К., 1995.

·          Бугай М. Ф. Депортація населення в Україні (30–50-ті роки) // УІЖ. – 1990. – №№ 10–11. – С. 20–26; 32–38.

·          Голод в Україні 1946–1947 рр. Документи і матеріали. – К., Нью-Йорк, 1996.

·          Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація // Вітчизна. –  1990. – №№ 5, 7, 8.

·          Досягнення Радянської України за 40 років: Стат. збірн. – К., 1957.

·          Історія народного господарства Української РСР. Т.3. – К., 1991.

·          Экономика Советской Украины 1945-1975 гг. – К., 1975.

·          Касьянов Г. Незгодні : українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. – К., 1995.

·          Коваль М. В. Українська РСР в період відбудови і розвитку народного господарства  (1945–1955) // УІЖ. – 1990. – № 4. – С. 70–88.

·          Кримські татари 1944–1994. Статті. Документи. Свідчення  очевидців. – К., 1995.

·          Медвєдєв Р. О. М. Хрущов: Політична біографія. – К., 1992.

·          Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні  (60-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.). –  К., 1977.

·          Лук’яненко Л. Г. Не дам  загинуть Україні! – К., 1994.

·          Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейный статистический ежегодник. –  К., 1977.

·          Народне господарство Української РСР: ювілейний статистичний щорічник. – К., 1987.

·          Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки ХХ ст. –- К., 1994.

·          Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х рр. – К., 1998. – 720 с.

·          Суспільно-політичний розвиток Західних областей УРСР. 1939–1989. (Зб. документів і матеріалів). – К., 1989.

·          Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944–1946 рр. –Тернопіль, 1997.

·          Шаповал Ю. Хрущов на Україні.  Сторінки історії УРСР. – К ., 1990.

·          Шаповал Ю. І. Людина і система (Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

·          Шелест П. Да не судимы будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. – М., 1995.

·          Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30–50-ті роки ХХ ст. – Луцьк, 1995.



Популярні глави цього підручника:



Всі глави цього підручника:

Історія України