Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> Рекомендована література

Рекомендована література


·          Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. – К., 1991.

·          Алексеєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985–1999 рр.). – К., 2000.

·          Богомаз К. Ю. Громадсько-політичні рухи і партії в Україні др. пол. 80-х – на поч. 90-х рр. – К., 1992.

·          Витренко Н. М. Спасти Украину. – Харьков, 1997.

·          Волинь на зламі віків. – Луцьк, 2001.

·          Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – К., 1993.

·          Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

·          Дергачов О. Українська державність у ХХ столітті: історико-політичний  аналіз. – К., 1996.

·          Етнічний довідник. Національні меншини в Україні. – К., 1996.

·          Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – Львів, 1991.

·          Іванченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин; історична ретроспектива і сучасний стан. – К., 1997.

·          Конституція України. –  К., 1996.

·          Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996.

·          Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и события). – Харьков – Львов, 1997.

·          Кульчицький С .В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // УІЖ. – 2001. – № 2. – С. 3–22; № 3. – С. 48–68; № 4. – С. 3–40.

·          Литвин В. М. Історія взаємодії гілок влади в Україні. – Голос України, 2002, 26 вересня.

·          Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. –  К., 1994.

·          Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., 2000.

·          Михальченко М. И., Андрущенко В. П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. – К., 1996.

·          Незалежність України: історичні витоки і перспективи. – К., 1997.

·          Новітня  історія України (1900–2000): Підручник.  А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

·          Панченко П. П. Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. –  К., 1997.

·          Селіванов В. Проблеми трансформації власності і права в Україні // Віче. – 1997.  – № 5.

·          Симоненко В. К. Регионы Украины. Проблемы развития. – К., 1997.

·          Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея. –  К., 1997.

·          Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.

·          Українські ліві: між соціалізмом і соціал-демократією. – К., 2000.

·          Українці в світі. – Мельбурн, 1997.

·          Шаповал В. Парламентаризм в Україні: пошуки парадигм чи рух до нового? // Віче. – 1997.

·          Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. – К., 1998.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України