Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн-> ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


·          Аркас М. М. Історія України-Руси. – К., 1990.

·          Археологія та стародавня історія України: курс лекцій (Чмихов М. О., Черняхов І. Т. та ін .). – К., 1992.

·          Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

·          Бойко О. Д. Історія України: Посібник. – К., 2001. – 656 с.

·          Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

·          Брайчевський М. Вступ до історичної науки: Навчальний посібник. – К.,1995.

·          Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

·          Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. – К.: Наукова думка, 1991-1998.

·          Грушевський М. Очерк   истории украинского народа. – К., 1993

·          Давня історія України. Кн.1–2. – К., 1994–1995.

·          Дорошенко Д. І. Нарис історії України.  Т. 1–2. – К., 1991.

·          Економічна історія світу і України: підручник для студентів вищих навчальних закладів.  – Тернопіль, 1997. – 479 с.

·          Енциклопедія українознавства. Словникова частина. У 10 т. Перевидання в Україні. – Львів, 1993–2001.

·          Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

·          Енкилопедія сучасної України: В 25-ти томах. Т. 1: А.–К.: Поліграф книга, 2001. – 824 с.

·          Енциклопедія українознавства. Загальна частина. В 3-х т. Перевидання в Україні. –  К., 1994–1995.

·          Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. – Тернопільська  область. – К.,1973.

·          Історія Русів. / Пер. І. Драча. – К., 1991.

·          Історія України. Документи і  матеріали . – Укладач Король. – К., 2001.

·          Історія Академії наук України. 1918–1993. – К., 1994.

·          Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. –  К., 1993.

·          Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. –  К., 1995.

·          Історія України: курс лекцій у двох книгах. – К., 1992.

·          Історія України. – Львів: Світ, 1996.

·          Історія України. Навчальний посібник. – Донецьк, 1998. – 396 с.

·          Історія України. Навчальний посібник для студентів вузів.  – Тернопіль, 1999. – 574 с.

·          Історія України / За ред. В. А.Смолія. – К., 1997. – 424 с.

·          Історія Української еміграції. – К., 1997р.

·          Історія українського війська. Т. 1, 2. – Львів, 1996.

·          Історія української культури. – К., 1994.

·          Історія Української РСР: У 8 т. 10 кн. – К., 1977.

·          Конституційні акти України. 1917–1920. – К., 1992.

·          Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: навчальний посібник. – Харків, 2001. – 480 с.

·          Котляр М., Кульчицький  С. Довідник з історії України. – К., 1996.

·          Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

·          Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1992.

·          Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1–2. – К., 1994.

·          Малий словник історії України. – К., 1997.

·          Макар Ю. І., Білецький  Б. Ф., Коцур А. П., Коцур В. П., Павко А. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів: Навч. посібник. – Чернівці, 1998.

·          Новітня історія України  (1900–2000): Підручник (А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін.). – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

·          Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1–3. – К.: Генеза, 1999.

·          Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1–2. – К., 1995.

·          Рибалка І. Історія України. Ч. 1–2. – Харків, 1995, 1997.

·          Світлична В. В. Історія України. – К., 2002. – 302 с.

·          Семененко В. И., Радченко Л. А. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Харьков, 1999. – 480 с.

·          Субтельний О. Україна: історія. – К., 1993.

·          Тисяча років української суспільної політичної думки: У 9-ти томах. – К.: Дніпро, 2001.

·          Турченко Ф. Т., Панченко П. П.,Тимченко С. М. Новітня історія України (1945–1998 рр.): Підручник для 11 кл. серед. шк. – К., 2001.

·          Україна в ХХ ст.: Зб. документів і матеріалів (1900–1939) / Упор. А. Г. Слюсаренко, А. О. Буравченков, М. І. Миронець та ін. – К., 2000. – 448 с.

·          Українська державність у ХХ ст. – К., 1996.

·          Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.

·          Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр. В 3-х т. – К., 1967–1969.

·          Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996–1997.

·          Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.-Запоріжжя: Генеза Прем’єр, 2002. – 568 с.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України