Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова) скачати онлайн-> Розділ І. Методологічні основи інвестування 1.1. Основні засади та проблеми інвестування 1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою

Розділ І. Методологічні основи інвестування 1.1. Основні засади та проблеми інвестування 1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою


Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою має виходити з додержання таких принципів:
– об’єктивна необхідність визнання довго- і середньотермінових циклів інвестиційної активності;
– взаємодія локальних, галузевих, регіональних і народно-господарських циклів інвестиційної активності;
– формування ринкових важелів в інвестиційній сфері одночасно з аналогічними процесами в інших галузях народного господарства;
– логічність і цілісність інвестиційного циклу;
– спадкоємність у реалізації конкретних заходів, пріоритетність спрямування коштів для реалізації інвестиційного процесу.
Основні напрями інвестиційної політики в Україні
1. Зниження соціальної напруги, досягнення остаточного підходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери.
2. Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін.
3. Скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів централізованого фінансування інвестиційної діяльності.
4. Створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівельників у виконанні замовлень.
5. Прискорення темпів розвитку промисловості групи Б.
6. Прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого обладнання.
7. Перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи державне замовлення.
8. Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які визначають науково-технічний прогрес.
9. Створення ефективних форм і механізмів управління інвестиційною діяльністю.
10. Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозберігаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення товарами народного споживання вітчизняного виробництва, розвиток медицини і фармацевтичної промисловості.
Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механізму. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно проводитися в межах макроекономічної стабілізації.
Інвестиційний ринок як економічна категорія являє собою збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджаючих можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи зі стримання попиту на інвестиції та зменшення маси безготівкових грошей, які неадекватні обсягу та якості продукції, а з іншого, — антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку будівельних послуг.

Умови розвитку ринкових відносин:
– роздержавлення власності;
– приватизація державної власності;
– конституційний захист прав власності;
– вільна конкуренція;
– введення вільних ринкових цін;
– відпрацювання механізму соціального захисту;
– відміна всіх заходів, які стримують ринкову саморегуляцію;
– розробка правової бази ринкової економіки;
– підготовка фахівців-експертів і керівників усіх рангів, перекваліфікація кадрів на засадах роботи в умовах ринкової економіки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова)