Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова) скачати онлайн-> 1.4. Напрями та об’єкти інвестування 1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності

1.4. Напрями та об’єкти інвестування 1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності


Результатом будь-якої інвестиційної діяльності є отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Інакше кажучи, всі учасники інвестиційного процесу повинні бути зацікавлені в його організації та ефективному завершенні. Саме таким чином реалізуються індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності: – інвестори у даному разі отримують повернення вкладених капіталів і передбачені дивіденди; – замовники отримують реалізований інвестиційний проект та доходи від його використання; – керівник проекту та його команда отримують плату за контрактом, додаткову винагороду за результатами роботи та формування прибутку, а також підвищення професіонального рейтингу; – органи влади отримують податки з усіх учасників, а також задоволення громадських, соціальних та екологічних потреб і вимог у довіреній їм сфері; – споживачі отримують необхідні їм товари, продукти, послуги, плата за які відшкодовує витрати на здійснення інвестиційної діяльності та формує прибуток, який отримують активні учасники; – інші зацікавлені сторони отримують задоволення своїх інтересів. Для досягнення найбільшого ефекту від здійснення інвестиційної діяльності необхідно зважити на такі внутрішні та зовнішні фактори, які притаманні нашій економіці: 1) нестабільність; 2) дефіцит та обмеженість коштів і ресурсів; 3) інфляція та зростання вартості; 4) поява та посилення конкуренції; 5) соціальні проблеми та вимоги; 6) екологічні зміни та вимоги; 7) проблеми споживчого ринку; 8) зростаючі вимоги до якості робіт. Якщо ж ці зміни не аналізуються та не враховуються при управлінні інвестиційною діяльністю, це може призвести до негативних результатів, а саме: – зниження доходів і прибутків учасників; – перевищення встановлених за контрактом вартостей, тривалості та строків завершення інвестиційного проекту; – підвищення встановлених лімітів на спожиті трудові та матеріально-технічні ресурси; – збільшення штрафів за порушення зобов’язань; – запізнення з введенням нових технологій, відставання з впровадженням і практичним використанням результатів наукових досягнень і дослідно-конструкторських розробок; – відставання появи нової продукції на споживчому ринку; – непродуманість прийнятих рішень; – низька ефективність інвестицій та великі строки окупності проектів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова)