Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судова система України (Мельник) скачати онлайн-> 1.5. Питання для самоконтролю

1.5. Питання для самоконтролю


1. Які вимоги висуваються до кандидатів у судді Конституційного Суду України?
2. Ким і на який строк обираються судді Конституційного Суду України?
3. Яким органом попередньо обговорюються кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України?
4. Ким затверджується структура і штат Конституційного Суду України?
5. Хто має право вносити питання на розгляд Конституційного Суду України?
6. Хто має право брати участь у засіданні Конституційного Суду України?
7. Чи мають право утримуватися від голосування судді Конституційного Суду України?
8. Як повинен діяти суддя Конституційного Суду України у разі незгоди з рішенням або висновком Конституційного Суду України?
9. Протягом якого часу і на який строк з дня обрання першого складу суду або відкриття вакансії обирається секретар Конституційного Суду України?
10. Які функції керівника Секретаріату Конституційного Суду України?
11. У якому органі публікуються рішення і висновки Конституційного Суду України?
12. Чи залежить Конституційний Суд України від інших органів судової влади?
13. Протягом якого періоду обирається новий суддя Конституційного Суду України, якщо попередній вибуває достроково?
14. Хто має право вносити пропозицію про персональний склад суддів Конституційного Суду України?
15. Яким чином і в якому порядку обирається Голова, його заступники та члени Конституційного Суду України?
16. Чи мають право судді Конституційного Суду України займатися діяльністю, не пов’язаною з прямими функціональними обов’язками?
17. Чи мають право судді Конституційного Суду України публічно висловлювати свою думку з питань конституційності або незаконності актів, винесених на розгляд суду?
18. На кого з членів суду покладається виконання обов’язків заступника Голови Конституційного Суду України, якщо той виконує обов’язки Голови?
19. За рішенням якого органу припиняються повноваження секретаря Конституційного Суду України?
20. За чиїм поданням і який орган приймає рішення про припинення повноважень судді?
21. За наявності якої кількості членів Конституційного Суду України є правомірним його засідання?
22. Яким органом і за якої умови можуть бути переглянуті рішення та висновки Конституційного Суду України?
23. Чи можуть бути обмежені повноваження і громадські права суддів Конституційного Суду України при запровадженні військового або надзвичайного стану?
24. Які права та обов’язки Голови Конституційного Суду України?
25. Які принципи діяльності Конституційного Суду України?
26. Які існують підстави для визнання правових актів неконституційними?
27. Які повноваження Конституційного Суду України?
28. У яких випадках припиняються повноваження судді Конституційного Суду?
29. Які повноваження колегії суддів Конституційного Суду України?
30. Хто може бути учасником конституційного провадження?
31. Які існують підстави для відмови у відкритті провадження у справі?
32. Які існують форми звернення до Конституційного Суду?
33. Що входить у зміст рішення Конституційного Суду?
34. Що таке конституційне подання та які основні вимоги до його змісту?
35. Що таке конституційне звернення та які основні вимоги до його змісту?
36. Що таке висновок Конституційного Суду, який його основний зміст?
37. Хто може бути суб’єктом права на конституційне подання?
38. Хто може бути суб’єктом права на конституційне звернення?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судова система України (Мельник)