ПЕРЕДМОВА


навчальному посібнику викладено основні поняття й методи сучасної логіки, яку часто називають математичною логікою. Проте орієнтація на математику та її технічні застосування аж ніяк не вичерпує всієї сфери логічного пошуку. Логічний інструментарій ефективно використовується в гуманітарних науках — від лінгвістики до юриспруденції й етики. Оволодіти цим інструментарієм не так уже й просто: потрібна напружена й систематична робота, а в результаті матимемо висококваліфікованого спеціаліста, професіонала, який з успіхом працюватиме в будь-якій сучасній галузі, наприклад у галузі програмного забезпечення комп’ютерів. Немає потреби надто довго говорити про користь вивчення логіки, вона незаперечна.
Сучасні видання, присвячені логіці, поділяються на два потоки — популярні книги й навчальна та наукова література. Так склалося, що логіка в популярному її викладі лише вабить у напіввідчинені двері та інтригує, не озброюючи при цьому необхідним мінімумом знань для того, щоб упевнено ввійти до Храму Науки. Навчальна ж література здебільшого суха й технічна. Студент мусить іноді просто заучувати пропонований матеріал, що, звичайно, не викликає симпатії до науки, котра опановується. За такої ситуації зроблено спробу створити посібник, у якому методиці викладу навчального матеріалу надано популярної форми.
У посібнику подано основні розділи логіки й напрями логічних досліджень. Перші дві глави мають допомогти студентові самостійно розібратися в тому, чим займаються сучасні логіки та яке практичне значення мають їхні теоретичні дослідження. Третя й четверта глави знайомлять з основами логіки, знання яких є обов’язковою умовою для подальшого просування лабіринтами цієї складної науки. П’ята глава демонструє в загальних рисах найцікавіші й найпрогресивніші шляхи розвитку сучасної логічної думки, /нарешті, завершальна, шоста, глава виводить студента, який вже ознайомився з логічною азбукою, на актуальну проблематику, що хвилює як практиків, так і теоретиків. Мається на увазі предметна ділянка кібернетики й таке важливе питання, як вивчення проблем «штучного інтелекту» (переклад з однієї природної мови на іншу, створення технічних експертних систем тощо).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Вступ до сучасної логіки (Конспект лекцій)