Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> 8.6. Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці

8.6. Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці


Для того, щоб виявити резерви зростання продуктивності праці на підприємстві потрібно здійснити їх кількісну оцінку.
Оцінити вплив зниження трудомісткості продукції, поліпшення використання робочого часу, удосконалення структури кадрів на підприємстві можна за допомогою таких формул:
За рахунок зниження трудомісткості:

Пп = (Тм / Тн)× 100 – 100;
Еч = ((Тм – Тн)× Р) / Ф × Квн;

де Пп — величина підвищення продуктивності праці, %;
Тм, Тн — минула та нова трудомісткість на операцію або виріб;
Еч — економія чисельності робітників;
Р — кількість виробів або операцій;
Ф — реальний фонд робочого часу одного робітника, год.;
Квн — коефіцієнт виконання норм.
За рахунок поліпшення використання робочого часу (зменшення його втрат):

Пп = (100 – n) х 100 / (100 -m) – 100, Пп = (m-n) х 100 / (100 – m)

де m — втрати робочого часу в базовому періоді, %;
n — втрати робочого часу в звітному періоді, %.
За рахунок змін у структурі кадрів:

I = Iз.п × Id

де І з.п — індекс загальної продуктивності праці;
І п — індекс продуктивності праці основних робітників;
Id — індекс зміни частки основних робітників у загальній кількості робітників у поточному періоді порівняно з базовим, обчислюється за формулою:

Id = dп / dб

де dп — частка основних робітників у поточному періоді;
dб — частка основних робітників у базовому періоді [2].
Для кращого виявлення резервів підвищення продуктивності праці через поліпшення використання робочого часу порівнюють динаміку річного, денного і годинного виробітку.
На підприємствах для використання резервів розробляють плани організаційно-технічних заходів, в яких зазначені види резервів підвищення продуктивності праці, заходи щодо їх використання, витрати на них, терміни проведення, а також відповідальні виконавці.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)